AlgemeenAchtergrond

Proef met systeem voor doorgeven teeltgegevens

Gewasbeschermingsbedrijf Heyboer in Biddinghuizen zet komend seizoen als proef in Flevoland het programma Advies Centraal van Agrovision in.

Advies Centraal is een databank via internet voor het uitwisselen van teeltgegevens en teeltadviezen. Met deze online applicatie kunnen telers hun teeltgegevens via een registratieprogramma aan een grote databank doorgeven. Geautoriseerde teeltadviseurs kunnen deze teeltregistraties inzien en de informatie gebruiken voor een bedrijfsbezoek en het opstellen van een teeltadvies.

“Teler en adviseur hoeven elkaar bij een bedrijfsbezoek niet helemaal meer bij te praten over de stand van de gewassen en de teelthandelingen”, noemt Siebren Wierstra van Agrovision als voordeel. Vooral op grotere bedrijven met veel verschillende percelen scheelt dit tijd.

De databank van Advies Centraal is toegankelijk voor alle gangbare registratiepakketten in de akker- en tuinbouw. Telers bepalen zelf van welke percelen zij de gegevens doorspelen aan hun teeltadviseurs.

Beheer
WP Admin