AkkerbouwNieuws

Productschap verlaagt heffingen voor telers

Den Haag – Het Productschap Akkerbouw (PA) verlaagt de heffingen voor zetmeelaardappelen, consumptieaardappelen en uien.

De heffing per hectare zetmeelaardappelen gaat zelfs naar 0 euro. Dat is een unicum.

De heffingen voor 2012 gaan omlaag omdat het productschap de financiële reserves afbouwt. De heffing voor zetmeelaardappelen gaat van 2 naar 0 euro per hectare. De heffing voor zaai-, plant- en pootuien gaat van 8 naar 5 euro per hectare en voor zilveruien van 4 euro naar € 2,50. Voor consumptieaardappelen betaalt de teler straks € 3,50 per hectare in plaats van 5 euro.

De teeltsector had eind 2011 een reserve van 6,5 miljoen euro. Het PA als geheel heeft een reserve van 14,49 miljoen euro. Daarmee voldoet het PA voor het eerst sinds jaren weer aan de norm van de Sociaal-Economische Raad dat de reserves niet hoger mogen zijn dan de uitgaven.

Dat de reserves jarenlang te hoog waren komt vooral doordat de bakkerijsector tijd nodig had om structuurversterkende maatregelen op te stellen. Het PA kreeg ieder jaar ontheffing voor de te hoge reserves, zegt secretaris Matthé Elema. ”Nu zijn afspraken gemaakt in de bakkerijsector om de reserves te besteden.”

Het PA had vorig jaar 16,64 miljoen euro inkomsten. Er is 18,26 miljoen euro uitgegeven. Het negatieve saldo van ruim 1,62 miljoen euro komt ten laste van de reserves. Die gaan van 16,11 miljoen euro begin 2011 naar 14,49 miljoen euro eind 2011. Elema: ”Of de heffingen voor 2013 verder dalen is niet te zeggen gezien de onduidelijkheid over de toekomst van de productschappen.”