AlgemeenAchtergrond

Productschap Pluimvee pleit voor exportrestitutie

Het Productschap Pluimvee en eieren heeft de Europese Commissie per brief verzocht om exportrestituties in te stellen voor de export van kuikenbouten.

Aanleiding is de slechte marktsituatie voor pluimveevlees en de moeizame export van kuikenbouten naar een aantal Oost Europese landen. Door de kredietcrisis is de kredietwaardigheid van afnemers in die landen problematisch en dat heeft zijn weerslag op de export. Hierdoor is er overaanbod binnen de Europese Unie. De in te stellen restituties zouden moeten gaan gelden voor de export naar landen van de voormalige Sovjet Unie en het Midden Oosten.

Volgens een woordvoerder van het PPE komt de export naar landen buiten de EU zo moeilijk van de grond door het toegenomen aanbod van landen als Brazilië. Bovendien subsidieert de Europese Unie structureel de export van hele kuikens naar de Sovjet Unie en het Midden Oosten met bedragen van 40 cent per kilo. Frankrijk lobbyt op het ogenblik om die restituties omhoog te krijgen. “Wij geven hiermee een signaal af bij de Europese commissie dat we in dat geval ook restituties willen op de bouten”, aldus de PPE-woordvoerder. De laatste keer dat er exportrestituties werden verleend op kuikenbouten was in 2006 ten tijde van de vogelpestproblemen in een groot deel van Europa.

De prijzen van kuikenbouten zijn de laatste twee maanden gedaald van € 1,25 naar € 0,85 per kilo. De verwachting is dat die prijs verder zal dalen. De eerstvolgende vergadering van het beheerscomité is volgende week woensdag.

Beheer
WP Admin