AlgemeenNieuws

Productschap MVO privaat verder

Zoetermeer – Het Productschap Margarines, Vetten en Oliën (MVO) wordt voortgezet door de private vereniging MVO. De nieuwe organisatie vertegenwoordigt 95 procent van de omzet van de keten en verenigt bedrijven uit alle schakels.

Nieuw is dat nu ook transportbedrijven, opslagbedrijven en andere dienstverleners zijn aangesloten.

De verplichte administratieve heffingen, in 2011 2,3 miljoen euro in totaal, maken plaats voor een contributie die afhangt van de grootte van het bedrijf. In het verleden waren de heffingen gebaseerd op het importvolume van een onderneming of de productie. Het grootste deel van het heffingen (in 2011 1,7 miljoen) had betrekking op importen, omdat veel leden zoals Cargill, ADM en Wilmar vooral grote handelshuizen zijn.

De leden en bestuurders van MVO vertegenwoordigen voortaan alleen individuele bedrijven. Eerder waren ook brancheorganisaties lid. Doel is sneller te kunnen schakelen als een crisis in de keten ontstaat. MVO wil zich inzetten voor toepassing van duurzame grondstoffen en het gebruik maken van een zo energiezuinig proces. Andere belangrijke thema’s zijn onder meer veevoerveiligheid en gezondheidsaspecten van voeding.

Het voortzetten van de voorlichting en campagnes van het Voorlichtingsbureau MVO vormt ook een belangrijke taak. Deze week is topbestuurder Loek Favre van IOI Loders Croklaan benoemd tot voorzitter. Zijn onderneming produceert plantaardige oliën en vetten in Wormerveer en Rotterdam. Frans Claassen, voorheen secretaris van het productschap, wordt directeur.

“Ik ben verheugd dat de bedrijven uit de oliën- en vettenketen op vrijwillige basis deelnemen aan de nieuwe organisatie”, aldus Claassen. “Het bewijst dat het bedrijfsleven samenwerking in de keten belangrijk vindt.” Uit een peiling in 2012 bleek dat de overgrote meerderheid van de MVO-bedrijven het productschap graag wilde behouden.

Beheer
WP Admin