AlgemeenOpinie

Private laboratoria vrezen flinke inkomstenderving

Private laboratoria lopen een groot deel van hun inkomsten mis als zij zich niet meer mogen bezighouden met bemonstering en certificering voor quarantaine-onderzoek.

De Groene Vlieg in Dronten vreest gedwongen ontslagen. Landbouwminister Gerda Verburg wil dat de private labs na 1 juli alleen nog analyses voor quarantaine-onderzoeken uitvoeren. De keuringsdiensten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor monsterneming en het afgeven van certificaten .

De laboratoria zijn teleurgesteld over het besluit. “Het gaat hier om eenderde van onze omzet”, zegt directeur Tjalling Sijperda van De Groene Vlieg. “Dat laat ik niet zo uit mijn handen glippen.” Sijperda is niet overtuigd dat de Europese fytorichtlijn, waar Verburg zich op baseert, dit voorschrijft en stapt daarom naar de rechter. De Groene Vlieg werkt aan een sociaal plan voor gedwongen ontslagen.

De private laboratoria, HLB en Blgg, willen nog niet zover gaan. Deze bedrijven zijn minder afhankelijk van het quarantaine-onderzoek, hoewel het ook voor hen een aderlating is. Blgg-directeur Henri Hekman benadrukt dat het besluit de boer geld zal kosten, omdat de taken voor de bestrijding van bijvoorbeeld aardappelmoeheid bij diverse instanties komt te liggen. Directeur Janny Peltjes van HLB beraadt zich nog.

Beheer
WP Admin