AlgemeenAchtergrond

Prijs veebedrijf onder druk door meer aanbod

De prijzen voor veehouderijbedrijven staan onder druk. Met name intensieve veehouderijbedrijven zijn moeilijk verkoopbaar.

“In de pluimveehouderij gaat het slecht en daar zijn bedrijven vrijwel onverkoopbaar. In de varkenshouderij worden nog wel bedrijven verhandeld, maar ook hier loopt het moeizaam”, zegt voorzitter Arjan van der Waaij van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De waarde van veehouderijbedrijven daalt. “Veehouders moeten wennen aan de nieuwe prijsstelling”, zegt de makelaar tijdens de presentatie van het halfjaar bericht.
Alleen courante bedrijven, op goede locaties of met uitbreidingsmogelijkheden, of bedrijven die al voldoen aan de eisen voor na 2013, worden voor het ‘oude’ prijsniveau verkocht. Het aanbod van varkensbedrijven neemt in de aanloop naar de extra welzijns- en milieueisen in 2013 toe. “De huidige crisis in de varkenshouderij leidt nog niet tot een verhoogd aanbod van varkensbedrijven”, constateren de makelaars. De kopersgroep voor varkensbedrijven is heel klein en ook banken zijn terughoudend bij de financiering. “Af en toe koopt een groot bedrijf er een bedrijf bij als tweede of derde locatie”, aldus Van der Waaij.
Het veranderen van een bestemming van varkensbedrijven is lastig, net als deelname aan de rood voor rood-regeling. “Daarvoor is de belangstelling vanuit de veehouders minder. De vraag naar woningen is fors gedaald, waardoor het minder aantrekkelijk is om huizen te bouwen in ruil voor sloop van de stal. Bovendien moet dan met de fiscus worden afgerekend”, legt makelaar Jan Tjeerdsma van de NVM uit. Gemeenten blijken heel verschillend om te gaan met de rood-voor-roodregeling. In sommige gemeente ligt alles stil, terwijl er elders nog mogelijkheden zijn. Gemeenten zijn over het algemeen voorzichtig met de uitvoering van rood-voor-roodregelingen. Uit angst voor precedentwerking wordt vrijwel geen maatwerk geleverd.
NVM merkt dat niet alleen het aanbod van varkensbedrijven toe neemt. Ook het aanbod van melkveebedrijven neemt met name in het oosten van het land toe. “In Twente en de Achterhoek staan opvallend veel melkveebedrijven met een omvang van ongeveer 25 hectare te koop. Deze melkveehouders hebben geen opvolger en nemen de kans om hun bedrijf goed te verkopen. Het melkquotum brengt nu nog wat op en nu de melkprijs goed is, hebben collega-melkveehouders belangstelling om hun bedrijf uit te breiden”, legt Tjeerdsma uit. Het aanbod van melkveebedrijven is verdrievoudigd ten opzichte van 2009. Bij de meeste bedrijven wordt de grond verkocht aan een andere melkveehouder. De gebouwen worden dan los verkocht, of de boer blijft er nog wonen. “Melkveestallen zijn meer geschikt voor functieveranderingen dan varkensstallen. Dat scheelt tijdens de verkoop”, zeggen de makelaars. NVM benadrukt dat de agrarische woning los van de bedrijfsgebouwen voor problemen zorgt, omdat het dan officieel geen bedrijfswoning meer is.  Bewoning is dan eigenlijk illegaal. De makelaars pleiten daarom om de zogeheten plattelandswoning, die binnen stankcirkels mag staan en daarmee de ontwikkeling van de bedrijven niet kan belemmeren, spoedig wordt ingevoerd door de politiek.
Het verhoogde aanbod van melkveebedrijven typeert de schaalvergroting in de melkveehouderij. Melkveebedrijven maken zich klaar voor de afschaffing van het melkquotum. Ze willen daarom voldoende grond hebben in het kader van mestafzet en ruwvoerwinning.
In tegenstelling tot de prijsdaling van intensieve veehouderijbedrijven, blijft de waarde van agrarische grond stabiel. Vanuit de melkveehouderij en de akkerbouw is als gevolg van goede prijzen belangstelling voor grond. “Met name in Zeeland is vanuit de akkerbouw opvallend veel vraag naar grond”, aldus de NVM.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin