Foto: Ronald Hissink RundveeMarktanalyse

Prijs aardappelpersvezels € 49 per ton

De prijs voor aardappelpersvezels is vastgesteld op € 49 per ton. Ten opzichte van de startprijs van de vorige campagne, is dat een daling van € 6 per ton. In het voorjaar werd de prijs voor het oogstproduct 2022-2023 nog eens verhoogd naar € 58 per ton.

De locatie van Avebe in Gasselternijveen is inmiddels opgestart. De locaties in Ter Apelkanaal en Emlichheim volgen snel. Dit jaar kunnen melkveehouders geen gebruik meer maken van een zogenoemd doorvoercontract. Daarmee kregen klanten regelmatig aardappelvezels geleverd. Avebe ziet het areaal zetmeelaardappelen teruglopen. Dat komt doordat akkerbouwers voor andere teelten kiezen. Hierdoor loopt de beschikbaarheid van het product terug.

Melkveehouders die doorgaans aardappelvezels in hun rantsoen opnemen, krijgen het advies om contact op te nemen met hun bijproductenleverancier. Aardappelpersvezels hebben een gunstig effect op het melkeiwitgehalte. Het product wordt tevens veel gebruikt als afdek van maiskuilen. De prijs is exclusief btw en geldt bij levering van volle vrachtwagens.

Beheer
WP Admin