AlgemeenAchtergrond

Premier Rutte echt van start

Met het afleggen van de regeringsverklaring heeft premier Rutte al meteen conflicten opgeroepen over zijn nieuwe natuurbeleid.

Zo, premier Mark Rutte is nu echt uit de startblokken. Vanochtend legde hij in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af, nadat eerst nog gauw tien nieuwe Kamerleden waren geïnstalleerd. Ik vond het een goed verhaal als ik het toets aan de elementaire eisen van een toespraak: kort (een halfuurtje), begrijpelijk en verstaanbaar. Met dat laatste had ik soms grote moeite bij zijn voorganger Balkenende, die snel spreekt en lettergrepen overslaat.

Speerpunt van de economie

Kwam de landbouw hierin ter sprake? Jazeker, in zeer lovende zin. Rutte roemde de agrarische sector als speerpunt van de Nederlandse economie en als tweede exporteur ter wereld. De landbouw is in de woorden van onze nieuwe minister-president het levende bewijs van de innovatieve kracht van de Nederlandse economie.
Aardig dat hij dat memoreerde, maar nieuw is dat niet. Het regeerakkoord spreekt ook in die termen over de landbouw, in samenhang met zijn innovatieve kracht. Iedere keer dat het wordt gezegd, neemt wel de druk toe op de schouders van minister Verhagen en staatssecretaris Bleker, die aan die visie gestalte moeten geven op hun ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Herrie met provincies

De regeringsverklaring moet natuurlijk vooral de bezuinigingen en de afslanking van de overheid rechtvaardigen. Hierover heb ik Rutte niets horen zeggen dat niet ook al in het regeerakkoord is opgenomen. Eén passage over de natuur sprak hij uit: het natuurbeleid gaat naar de provincies. Het lijkt mij een mededeling met dubbele bodem. De uitvoering van het natuurbeleid ligt al bij de provincies. Rutte zal bedoeld hebben: de provincies mogen voortaan ook alles betalen, want het rijk heeft er geen geld meer voor.
Ik ben benieuwd hoe gretig de provincies op die mededeling inhaken. Want staatssecretaris Bleker heeft ze met een brief over het stilleggen van de financiering van grondaankoop voor de EHS al hoog in de gordijnen gejaagd.
De provincies voelen zich met dat eenzijdige besluit voor het blok gezet. Er komt nu wel overleg – datum nog onbekend – maar pas nadat het belangrijkste besluit al is genomen. Dat overlegt niet lekker.
Bij de linkse fracties in de Tweede Kamer liggen de natuurbezuinigingen van het nu echt gestarte kabinet helemaal verkeerd. Die zullen daarover zeker lastige vragen stellen in het debat over de regeringsverklaring dat vandaag en morgen volgt. Mogelijk volgt er ook nog een spoeddebat over het conflict tussen provincies en Bleker, nota bene zelf oud-gedeputeerde (van Groningen). De staatssecretaris heeft in een recente brief aan de Kamer alvast maar eens uitgelegd wat nu eigenlijk zijn bedoeling is. Maar ik denk niet dat daarmee het eerste zelf veroorzaakte stormpje gaat liggen.

Beheer
WP Admin