AkkerbouwOpinie

Precisielandbouw 2.0

Precisielandbouw gaat een nieuwe fase in. Draaide het om gemak, nu is het een kwestie van teeltoptimalisatie.

Als precisielandbouw zorgt voor een stijging van de bruto-geldopbrengst met 10 à 15 procent en daarvan blijft na aftrek van kosten 5 procent over, stijgt het akkerbouwinkomen met de helft of verdubbelt bijna.

Precisielandbouw staat op de drempel van een nieuwe fase. Na perfectionering van plaatsbepaling met RTK-gps – duizenden trekkers in Nederland zijn ermee uitgerust – is het nu een kwestie van uitnutting van de mogelijkheden.

Nu gaat het om plaatsspecifieke teelt-optimalisatie; of de bodem aanpassen aan de meest wenselijke omstandigheden voor het gewas, of de teelt zo goed mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden van de grond op een bepaalde plek. Gemakkelijk voorbeeld: langs een bomenrij, dus waar minder zon op het veld valt, poot je de aardappelen ruimer dan elders op het perceel. De aardappelplanten in de schaduw krijgen dan toch genoeg licht voor knollen in de juiste maat.

Moeilijker te herkennen en op waarde te schatten dan schaduw van bomen zijn andere onregelmatigheden van een perceel. DLV’ers ervaren dat boeren die zeggen hun percelen goed te kennen niet zo veel bruikbaars kunnen oplepelen als het erop aan komt. Met wat een boer aan indrukken in zijn hoofd heeft, voed je niet zomaar de computer van pootmachine, kunstmeststrooier of spuitmachine om het optimale te doen.

Het gaat nu om verzamelen van data, verwerken van plaatsspecifieke oogstgegevens, verklaren van verschillen, kwantificering door monstername en analyse van boerenindrukken over hoe de grond is. Het wordt een kwestie van denken, meten, analyse van meetresultaten en zien of er bruikbare teeltmaatregelen uit te destilleren zijn.

Januari 2013 is niet het startpunt van deze interessante, ingewikkelde en betekenisvolle zoektocht. Maar het zou best kunnen dat we straks 2013 aanwijzen als het jaar dat precisielandbouw 2.0 in de Nederlandse akkerbouw voet aan de grond kreeg.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin