Bodemgezondheid - Stimuleer de groei van je gewassen

Gewassen groeien beter op een gezonde bodem. Ze zijn hierdoor weerbaarder tegen uitdagingen als weersextremen (droogte en wateroverlast), bodemziekten- en plagen. Met lagere mestgiften en steeds meer beperkingen op het gebruik van chemische middelen wordt bodemgezondheid almaar belangrijker. Daarom vraagt een productieve bodem extra aandacht van jou als teler.

Ik duid de ontwikkelingen in bodemonderzoek en boerenpraktijk op deze praktijkpagina. Hierdoor kun jij je verdiepen in de onderstaande aspecten van bodemgezondheid.

Recente artikelen

Groenbemesters

Gewassen moeten voor een evenwichtige groei op het juiste moment voldoende nutriënten uit de bodem op kunnen nemen. Strengere bemestings- en uitspoelingsnormen maken dat er weinig ruimte is voor extra bemesting om acute tekorten aan te vullen. Voeden van de bodem met organische stof en een goede bodemstructuur is belangrijk opdat het gewas altijd genoeg mineralen uit de grond vrij kan maken. De teelt van groenbemesters brengt deze voordelen met zich mee. Het onderwerken van groenbemesters zorgt namelijk voor veel organische stof in je bodem. Daarbij helpt groenbemesting bij het voorkomen van verstuiving en verslemping.

Meer informatie over bemesting en de teelt en inwerking van groenbemesters? Lees het hieronder.

Groenbemesters

Bodemstructuur

Een gezonde bodem teert op een goede bodemstructuur. Een goede bodemstructuur bevordert de beworteling van de gewassen, wat bijdraagt aan een effectieve opname van water en nutriënten. Problemen bij bodemstructuur ontstaan door slemp, verdichting en verstuiving. Dit heeft allemaal invloed op hoe bewerkbaar de grond is. Elk type bodem vergt  een andere aanpak door de akkerbouwer.

Meer weten over bodemstructuur? Klik hieronder om meer te lezen over bodemstructuur.

bodemstructuur

Grondbewerking

Het gebruik van machines heeft effect op de bodemkwaliteit. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op het bodemleven, afbraak van organische stof, ontstaan van storende lagen en optreden van slemp of stuiven.  Als akkerbouwer moet je rekening houden met deze factoren om een gezonde bodem te garanderen. Lees hieronder meer over grondbewerking: zie hoe collega’s het aanpakken op hun bedrijf en doe je voordeel met actuele onderzoeken.

grondbewerking

Organische stof

Organische stof versterkt bodemgezondheid op allerlei manieren. Het levert nutriënten als stikstof en fosfaat aan gewassen en voorkomt dat deze uitspoelen. Daarnaast is organische stof van groot belang in de waterhuishouding. Het neemt namelijk veel water op, zodat gewassen minder snel verdrogen. Organische stof zorgt tot slot voor een goede bodemstructuur. Het maakt zwaardere grond makkelijker te bewerken en houdt mineralen vast die in een lichte bodem zorgen voor een stabiliteit. Hierdoor is de bodem minder stuifgevoelig en houdt het winderosie tegen.

Meer weten over organische stof? Klik hieronder om meer te lezen over organische stof.

organische stof

Waterhuishouding

Langere droge perioden en extremere hoeveelheden neerslag door klimaatverandering vraagt een bodem die daar mee om kan gaan. De waterhuishouding in de bodem is hierin cruciaal voor de groei van het gewas en een goede oogst. Het juiste bodemvochtgehalte kan worden bereikt door de juiste hoeveelheid organische stof aan te voeren, teelt van groenbemesters en passende grondbewerking.

Wil jij meer weten over waterhuishouding? Klik dan verder voor meer leesvoer over waterhuishouding.

waterhuishouding

Bodemziekten- en plagen

Bodemziekten- en plagen zijn schadelijk voor de gewassen. Het is daarom belangrijk om gewassen nauwlettend in de gaten te houden. Als je symptomen van bodemziekten- en plagen herkent, is het zaak passend te reageren. Een uitgekiende gewasrotatie en met de juiste gewas- en rassenkeuze en groenbemesters kan voorkomen dat schadelijke aaltjes of schimmels de overhand krijgen.

Wil jij meer weten over bodemziekten- en plagen? Klik hieronder voor meer artikelen over de facetten van bodemziekten- en plagen.

Bodemziekten- en plagen

1Groenbemesters

Gewassen moeten voor een evenwichtige groei op het juiste moment voldoende nutriënten uit de bodem op kunnen nemen. Strengere bemestings- en uitspoelingsnormen maken dat er weinig ruimte is voor extra bemesting om acute tekorten aan te vullen. Voeden van de bodem met organische stof en een goede bodemstructuur is belangrijk opdat het gewas altijd genoeg mineralen uit de grond vrij kan maken. De teelt van groenbemesters brengt deze voordelen met zich mee. Het onderwerken van groenbemesters zorgt namelijk voor veel organische stof in je bodem. Daarbij helpt groenbemesting bij het voorkomen van verstuiving en verslemping.

Meer informatie over bemesting en de teelt en inwerking van groenbemesters? Lees het hieronder.

Groenbemesters

Een gezonde bodem teert op een goede bodemstructuur. Een goede bodemstructuur bevordert de beworteling van de gewassen, wat bijdraagt aan een effectieve opname van water en nutriënten. Problemen bij bodemstructuur ontstaan door slemp, verdichting en verstuiving. Dit heeft allemaal invloed op hoe bewerkbaar de grond is. Elk type bodem vergt  een andere aanpak door de akkerbouwer.

Meer weten over bodemstructuur? Klik hieronder om meer te lezen over bodemstructuur.

bodemstructuur

Het gebruik van machines heeft effect op de bodemkwaliteit. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op het bodemleven, afbraak van organische stof, ontstaan van storende lagen en optreden van slemp of stuiven.  Als akkerbouwer moet je rekening houden met deze factoren om een gezonde bodem te garanderen. Lees hieronder meer over grondbewerking: zie hoe collega’s het aanpakken op hun bedrijf en doe je voordeel met actuele onderzoeken.

grondbewerking

Organische stof versterkt bodemgezondheid op allerlei manieren. Het levert nutriënten als stikstof en fosfaat aan gewassen en voorkomt dat deze uitspoelen. Daarnaast is organische stof van groot belang in de waterhuishouding. Het neemt namelijk veel water op, zodat gewassen minder snel verdrogen. Organische stof zorgt tot slot voor een goede bodemstructuur. Het maakt zwaardere grond makkelijker te bewerken en houdt mineralen vast die in een lichte bodem zorgen voor een stabiliteit. Hierdoor is de bodem minder stuifgevoelig en houdt het winderosie tegen.

Meer weten over organische stof? Klik hieronder om meer te lezen over organische stof.

organische stof

Langere droge perioden en extremere hoeveelheden neerslag door klimaatverandering vraagt een bodem die daar mee om kan gaan. De waterhuishouding in de bodem is hierin cruciaal voor de groei van het gewas en een goede oogst. Het juiste bodemvochtgehalte kan worden bereikt door de juiste hoeveelheid organische stof aan te voeren, teelt van groenbemesters en passende grondbewerking.

Wil jij meer weten over waterhuishouding? Klik dan verder voor meer leesvoer over waterhuishouding.

waterhuishouding

Bodemziekten- en plagen zijn schadelijk voor de gewassen. Het is daarom belangrijk om gewassen nauwlettend in de gaten te houden. Als je symptomen van bodemziekten- en plagen herkent, is het zaak passend te reageren. Een uitgekiende gewasrotatie en met de juiste gewas- en rassenkeuze en groenbemesters kan voorkomen dat schadelijke aaltjes of schimmels de overhand krijgen.

Wil jij meer weten over bodemziekten- en plagen? Klik hieronder voor meer artikelen over de facetten van bodemziekten- en plagen.

Bodemziekten- en plagen

Bedrijfsreportages

Meer akkerbouw

Beheer
WP Admin