AlgemeenOpinie

PPE teert in op reserves

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) is in 2007 met 203.000 euro ingeteerd op de reserves.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag van het productschap. Zowel de inkomsten als de uitgaven van het PPE waren in 2007 hoger dan begroot. De inkomsten waren vooral hoger door de hogere productie in alle sectoren. Dit zorgde ondanks de lage heffingstarieven voor 2007 voor hogere inkomsten.

De hogere rentebaten en de EU-subsidie op de promotiecampagne voor kip zorgen ook voor hogere inkomsten. Bij de promotiecampagne voor kip verleent de EU op een totaalbudget van 5,8 miljoen euro voor 2 jaar 50 procent subsidie, waardoor een bedrag van bijna 3 miljoen extra beschikbaar is voor promotie van kip.

Aan de kostenkant werden in 2007 minder kosten gemaakt door de daling in personeels- en vaste kosten door afslanking van de organisatie. Door niet voorziene onderzoeksprojecten, zoals de campylobactermonitoring in de slachtketen, versnelling van de slachtlijn en ingrepen bij pluimvee zijn de kosten hiervan hoger dan verwacht.

Ook een nabetaling aan het ministerie van LNV van 1 miljoen euro door het geval van vogelpest in Voorthuizen zorgt voor 1 miljoen euro extra kosten.

Beheer
WP Admin