PluimveeNieuws

PPE handhaaft vergoeding bij salmonella

Zoetermeer – De vergoeding voor het ruimen van een met salmonella besmet koppel opfokvermeerderingsdieren of opfokleghennen blijft in 2014 gelijk aan de ruimingsregeling van dit jaar.

Dat heeft het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) besloten. De vergoeding voor geruimde dieren wordt vastgesteld op basis van de leeftijd. De vergoeding voor broedeieren van vermeerderingsdieren is gerelateerd aan de marktwaarde. Het geld komt voor de helft uit de EU en voor de andere helft uit reserves van het Veeziektenfonds van het PPE.

De tegemoetkoming voor de aankoopkosten van salmonellavaccin voor leghennen of legvermeerderingsdieren is gewijzigd. Deze wordt 0,14 euro per dier in 2014. Er gold een bedrag per dosis vaccin van maximaal 2 cent. Beide subsidies zijn beschikbaar na goedkeuring door het ministerie van EZ.

Meer informatie over de prijzen van eieren vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • NOP 2.0 scharreleieren
  • NOP 2.0 richtprijs kooi-eieren
  • Totaaloverzicht
  • Beheer
    WP Admin