AlgemeenOpinie

PPE: extra hygiëne bij pluimveehandel met Duitsland

Het productschap pluimvee verzoekt alle betrokkenen in de pluimveesector om de komende tijd bij alle contacten met pluimveebedrijven in Nood-Duitsland en vooral met bedrijven in de omgeving van Parchim de uiterste hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Dit om ervoor te zorgen dat het H5N2-virus niet naar Nederland wordt versleept. Vorige week werd in Parchim het laagpathogene vogelpestvirus H5N2 vastgesteld op een bedrijf met 12.500 vleeseenden met uitloop, 3.520 ganzen, 500 kalkoenen en 400 opfokhennen. Het bedrijf is dit weekend geruimd.

Uit traceringsonderzoek van de VWA blijkt dat sinds september tien transporten met pluimvee uit de Duitse regio Parchim naar Nederland gekomen. In totaal zijn tussen 28 september en 12 november 3.940 zendingen pluimvee uit Duitsland naar Nederland gekomen. In dezelfde periode zijn 5.556 zendingen met AI-gevoelige dieren of producten van Nederland naar Duitsland gegaan maar geen van deze zendingen is naar de regio Parchim gegaan.

Beheer
WP Admin