AkkerbouwAchtergrond

Politici hebben grote invloed op schommeling graanprijs

Politici betogen dat grote prijsschommelingen van voedsel slecht zijn. Maar zij hebben met hun beslissingen daar veel invloed op, bleek vorige week. Oekraïne drukte de graanprijzen, Rusland joeg ze omhoog en de VS liet ze weer kelderen. En dat allemaal in één week.

De G20 en een aantal andere landen gaan iedere maand gegevens verstrekken over de productie en voorraden van agrarische grondstoffen, zoals graan en suiker. De wereldvoedselorganisatie FAO gaat de gegevens bijhouden en publiceren.

Het besluit is vorige maand genomen en een vervolg op een conferentie die de G20 in juni hield naar aanleiding van de hoge voedselprijzen. Toen is afgesproken dat landen meer inzicht geven in voorraden en verwachte producties van agrarische grondstoffen. De nieuwe afspraak is gemaakt door de G20, de twintig grootste economieën, en een aantal andere landen die veel graan of suiker produceren of importeren, waar onder Oekraïne, Kazachstan, Thailand, Egypte, Vietnam en Filippijnen.

Meer inzicht in productie en voorraad van agrarische grondstoffen vergroot de transparantie van de markt, verwachten de politici. Dat zou moeten leiden tot minder speculatie en heftige prijsschommelingen moeten dempen.

De afgelopen week bleek maar weer eens dat politici zelf ook een grote invloed hebben op prijsschommelingen. Vrijdag een week geleden ging het parlement van Oekraïne akkoord met het opschorten van de exportheffingen op tarwe en mais. Daardoor komt meer tarwe en mais op de wereldmarkt. De termijnmarkt in Parijs reageerde die dag met een prijsdaling van € 4 per ton mais en van € 3,25 per ton tarwe, beide voor de novembercontracten. Vorige week maandag bleven de prijzen redelijk stabiel op de termijnmarkt in Parijs.

Dinsdag meldde vice-premier Viktor Zubkov dat Rusland exportheffingen gaat instellen om de eigen graanvoorraad op peil te houden. De overheid wil zo verdere prijsstijgingen voorkomen en de inflatie dempen. De exportheffingen betekenen dat Rusland minder concurrerend wordt op de wereldmarkt. De tarweprijs steeg in Parijs die dag met € 7,75 en mais werd € 4,75 duurder.

Woensdag publiceerde het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) een nieuwe oogstprognose, die veel analisten verraste. Het USDA stelt dat er veel meer tarwe en mais beschikbaar komt, afgezet tegen het verbruik. In Parijs verloor tarwe op woensdag 6 euro, mais werd € 1,25 goedkoper. Donderdag dreunde het USDA-rapport nog na met een daling van de tarweprijs met € 2,75. Mais verloor nog eens € 4,50. Vrijdag herstelde de tarweprijs iets in Parijs met een plus van € 1,75. Mais steeg met € 3,25. Maandag bleven de tarwe- en maisprijzen vrijwel stabiel.

De termijnmarkt in Chicago reageerde vergelijkbaar als Parijs op de politieke ontwikkelingen. In Chicago was de tarweprijs vrijdagavond 2,5 procent hoger dan de vrijdagavond de week er voor. De maisprijs steeg in één week met 6,7 procent in Chicago.

Door de politieke invloed was het een rommelige situatie op de graanmarkten. Dat wordt versterkt door de onzekerheid over de economische situatie en de schuldencrisis en de twijfel of de politici daar een antwoord op hebben. Het aantal verhandelde tarwecontracten lag vorige week op de termijnmarkt in Parijs dan ook bijna 60 procent hoger dan in de week ervoor. Politici willen speculatie met voedsel tegen gaan, maar hun beslissingen kunnen speculatie blijkbaar flink aanjagen.

Beheer
WP Admin