AlgemeenNieuws

Poldergemalen nog 1 dag aan

Leeuwarden – Het Friese waterschap Wetterskip Fryslan besluit vandaag (maandag) of het verantwoord is om de gemalen uit te zetten, die zorgen voor waterafvoer uit de polders.

De vorst in de nacht van zondag op maandag is te zwak geweest om de bodem te bevriezen. Daarom komt er nog veel water uit de bodem omhoog. Door dit water vandaag nog weg te malen, voorkomt het waterschap dat de gemalen midden in de vorstperiode alsnog aan moeten.

Draaiboek IJs van Wetterskip Fryslan is zondagochtend 29 januari officieel van start gegaan. Eén van de maatregelen uit dit draaiboek is dat de poldergemalen geleidelijk worden stopgezet. Omdat de waterstand in de afzonderlijke polders onderling sterk kan verschillen, bekijkt het waterschap per polder wat verstandig is.

Zondagochtend is het gemaal bij Stavoren uitgezet en zijn de sluizen bij Harlingen, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp gesloten. Zo zorgt het waterschap dat het water in de kanalen, vaarten en meren tot rust komt. De komende 7 tot 10 dagen lijkt een stabiele vorstperiode te worden. Daarom neemt het Friese waterschap maatregelen om bij te dragen aan de ijsaangroei. De omstandigheden daarvoor zijn gunstig, want er is weinig neerslag en wind voorspelt en ‘s nachts gaat het behoorlijk vriezen.

Wetterskip Fryslan bericht tijdens deze vorstperiode via de website dagelijks over de weersverwachting en de maatregelen die genomen worden om de ijspret in haar beheergebied te bevorderen. De ijsveiligheid en de organisatie van schaatstochten is een verantwoordelijkheid van de Friesche IJsbond en de plaatselijke ijsverenigingen. Er is regelmatig contact met de meteorologen, provincie Fryslan, de Friese IJsbond, ijsvereniging Visvliet-Pieterzijl en de stichting de Overijsselse Merentocht.

Beheer
WP Admin