NOP

Over NOP

De NOP  behartigt de sectorale belangen van de Nederlandse pluimveehouders. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de economische en maatschappelijke positie van haar leden. Bij de vereniging zijn ca. 1200 pluimveehouders aangesloten.
Samen met Misset Uitgeverij geeft de NOP het maandblad Pluimveehouderij uit. Leden ontvangen dit blad automatisch. Het (gereduceerde) abonnementstarief maakt deel uit van de verenigingscontributie.

Verenigingsstructuur

De verenigingsstructuur wordt gekenmerkt door een platte organisatie, waarin elke schakel van de pluimveeketen is vertegenwoordigd. Elke sector heeft een kringbestuur, dat de sectorspecifieke zaken bespreekt. De voorzitter van dit kringbestuur heeft zitting in het NOP-bestuur.

Samenwerking

De NOP werkt nauw samen met de regionale LTO-organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en de daaruit voortvloeiende koepel LTO Nederland. Ook vindt op dossierniveau afstemming plaats met de NVP (Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders).