AlgemeenAchtergrond

Plat relativeren

Arie Oskam schat het belang van de glastuinbouw voor de Nederlandse economie niet hoog in. De hoogleraar Economie en Plattelandsbeleid komt niet verder dan 2 procent en dat is volgens hem ook nog te danken aan het feit dat de sector in het verleden flink kon profiteren van een relatief lage aardgasprijs.

Oskam is een wijs man en met nuanceren is helemaal niets mis, maar je kunt ook te veel relativeren. Op deze manier kunnen heel veel sectoren tot niemendalletjes worden teruggebracht. Maar zet er een streep door en je houdt weinig over in Nederland.

De rede van Oskam past in de in de laatste jaren steeds vaker geuite denkwijze dat de land- en tuinbouw in Europa niet zo veel meer voorstelt. Dat klopt misschien als percentage van het grote geheel, maar op deelterreinen is de agrarische sector een factor van belang. Zo is het aan de land- en tuinbouw te danken dat Nederland sinds jaar en dag een overschot op de handelsbalans heeft.

De tuinbouw wordt steeds belangrijker in de gehele agrarische sector. Die voelt zich ook al minder verbonden met de landbouw. Zelfs binnen het eigen complex ontstaan afscheidingen – individueel c.q. groepsbelang versus de gehele sector. Zie de ontstaansgeschiedenis van Glaskracht, waar een kleine groep grote bedrijven een eigen koers wilde varen. Oskam legt terecht een vinger op deze plek: dit dilemma bepaalt de toekomstige kracht van de sector.

Beheer
WP Admin