AlgemeenAchtergrond

Plan van aanpak salmonella java in vleeskuikensector

Het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) heeft samen met de vleeskuikensector en de verwerkende industrie een plan van aanpak voor salmonella java bij vleeskuikens opgesteld.

Onderdeel van het plan is de begeleiding van besmette bedrijven.

Per januari volgend jaar worden strengere regels voor de bestrijding van salmonella java van kracht. Het PPE verwacht dat deze regels veel impact zullen hebben op getroffen bedrijven en wil daarom voor ten minste een halfjaar een externe deskundige aanstellen om deze bedrijven intensief te begeleiden. Ook partijen als afnemers, leveranciers en dierenartsen moeten daarbij betrokken worden om samen de herkomst van de besmetting te herleiden en de meest effectieve bestrijdingsmethode te bepalen.

Het productschap wil daarnaast uitzoeken van welke bedrijven er geen gegevens bekend zijn. Het is namelijk niet duidelijk of alle besmette bedrijven in beeld zijn omdat het PPE alleen gegevens heeft van in Nederland geslachte kuikens. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om een reinigings- en ontsmettingsbedrijf te specialiseren in java.

Beheer
WP Admin