AlgemeenNieuws

Plan-Bleker Hedwige krijgt vooralsnog voordeel van twijfel

Den Haag – Het alternatieve plan van staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) voor de Westerschelde lijkt op een krappe meerderheid in de Tweede Kamer te kunnen rekenen.

Wel zijn er nog veel losse eindjes, zo bleek vanochtend.

Regeringspartijen VVD en CDA, die zich altijd tegen ontpoldering hebben verzet, gaan onder voorwaarden akkoord met het compromis van gedeeltelijke ontpoldering. Helma Lodders (VVD) eist wel dat de uitvoering niet duurder mag uitvallen dan de reeds begrootte 190 miljoen euro. CDA’er Ad Koppejan benadrukte dat dit de laatste keer moet zijn dat er in Nederland wordt ontpolderd.

Ook de PVV lijkt om, hoewel kamerlid Richard de Mos zijn definitieve oordeel laat afhangen van de uitslag van een nog te organiseren referendum in Zeeland. Tijdens het debat, dat later vanmiddag wordt voortgezet, werd hij door nagenoeg alle fracties onder vuur genomen, omdat hij tot afgelopen weekend nog zei dat er wat hem betreft ‘geen millimeter water’ in de Hedwige komt.

Overigens hebben deze drie partijen samen nog onvoldoende zetels voor een meerderheid. En omdat ex-PVV’er Hero Brinkman het plan-Bleker afwijst, is de positie van de SGP cruciaal. Kamerlid Elbert Dijkgraaf van die partij is bereid zijn steun aan de staatssecretaris te geven, maar vindt net als De Mos dat het compromis wel op draagvlak in Zeeland moet kunnen rekenen. Hij wil daarom dat er een bestuursakkoord tussen Rijk en provincie wordt getekend.

Vanmiddag vergadert ook het Vlaams Parlement over de Westerschelde. Een groot aantal partijen wil dat de Vlaamse regering niet meebetaalt aan welk alternatief dan ook; zij vinden dat Nederland zich dient te houden aan de gemaakte afspraak om de Hedwigepolder volledig onder water te zetten. Indien Vlaanderen inderdaad de hand op de knip houdt, kan dat de steun voor Blekers plan danig doen afnemen.

Beheer
WP Admin