AlgemeenAchtergrond

Plafond glastuinbouw: 7,2 megaton CO2

De glastuinbouw mag in 2010 hooguit 7,2 megaton kooldioxide (CO2) uitstoten (bij een areaal van 11.500 hectare glas of meer). Voor de gehele landbouw geldt in dat jaar een limiet van 8,2 megaton.

Beheer
WP Admin