Foto: Jan Willem van Vliet RundveeNieuws

Pilot met meetapparatuur op voermengwagens

Het laden en mengen van het basisrantsoen bij gemengd voeren gaat in de praktijk lang niet altijd zoals geadviseerd. Aan het verschil tussen advies en uitvoering liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Dit kan van grote invloed zijn op de resultaten.

Reden voor Agrifirm om in 2018 het TMR Constant concept te introduceren. En nu zet de onderneming een volgende stap. Agrifirm gaat in een pilot met behulp van meetapparatuur op voermengwagens nauwkeurig informatie verzamelen met betrekking tot laadvolgorde, de geladen hoeveelheid van verschillende voedermiddelen en de mengtijd. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Italiaanse Dinamica Generale, specialist in weeg- en NIR-technologie op voermengwagens.

Drie voermengwagens

Jonne Twerda, projectmanager TMR bij Agrifirm, geeft aan dat het systeem in Denemarken al op een paar bedrijven wordt getest. In Nederland wordt de apparatuur deze week op drie voermengwagens geïnstalleerd. Zodra de systemen naar wens draaien en het verzamelen van data goed verloopt, is er ruimte om verder op te schalen.

Melkveehouders enthousiast

Melkveehouders reageren volgens hem enthousiast. De bedoeling is om met een beperkte eerste groep melkveehouders te starten. Over de kosten van dergelijke apparatuur wil Twerda nog niets kwijt. Tijdens de trial nemen Agrifirm en Dinamica Generale wel een deel van de kosten voor hun rekening.

Twerda ziet de pilot als een logische stap om de resultaten op melkveebedrijven verder te verbeteren. Door realtime monitoring kan een verbeterslag van het advies plaatsvinden, en daarmee de kwaliteit van de rantsoenen.

Beheer
WP Admin