AlgemeenAchtergrond

‘Perceelsregistratie snel helder krijgen’

De Kamercommissie LNV wil binnen een week een brief van landbouwminister Gerda Verburg over de herziening van de perceelsregistratie.

Op verzoek van de VVD wordt ook gevraagd om de brief waarin de Europese Commissie Nederland vraagt om aanpassing van het registratiesysteem van percelen.

De Tweede Kamerfracties willen de informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van de LNV-begroting voor 2010, die volgende week plaatsheeft. Dienst Regelingen (DR) is al bezig met de herziening.

In de agrarische sector is veel onrust over de herziening van de perceelsregistratie. Volgens een schatting van DR valt circa 50.000 hectare landbouwgrond weg. Dat kan gevolgen hebben voor de inkomenstoeslagen van de Europese Unie en de plaatsingsruimte voor mest.

De Europese Commissie heeft Nederland onlangs een boete van 16,6 miljoen euro opgelegd vanwege gebreken in de perceelsregistratie.

Nederland zou ten onrechte slootkanten en landschapselementen zoals heggen hebben meegeteld.

Beheer
WP Admin