AkkerbouwAchtergrond

Pensioen duwt NAK in het rood

Keuringsdienst NAK lijdt over 2010 een verlies van 2,9 miljoen euro. Het eigen vermogen is in drie jaar meer dan gehalveerd. De tarieven gaan omhoog. En de NAK bezuinigt verder, zegt directeur Eric Casteleijn. ”We geven in 2011 opnieuw minder uit aan personeelskosten.”

NAK lijdt over 2010 een verlies van 2,9 miljoen euro. Hoe kan dat?
”Alle pensioenfondsen hebben schade geleden door de crisis en de lage rente. We moesten een pensioenvoorziening treffen van 4,3 miljoen euro. Om dat te financieren, sloot de NAK een hypotheek af van 5 miljoen euro.”

Dat drukt dus weer op het bedrijfsresultaat van 2011.
”De jaarlijkse kosten voor rente en aflossing zijn 720.000 euro.”

In 2009 draaide de keuringsdienst quitte. In 2008 bedroeg het verlies 4,8 miljoen euro, ook vanwege een pensioenvoorziening. In drie jaar is het eigen vermogen gedaald van 13 miljoen naar 6,2 miljoen euro. Hoe vangt de NAK dit op?
”Op twee manieren. De algemene tarieven stijgen per 1 mei met 2,5 procent. De tariefsverhoging voor zaaizaden en fytosanitaire inspecties voor de export van consumptieaardappelen en zaaizaden is nog niet vastgesteld. Daarnaast geeft de NAK minder uit aan personeelskosten. In 2009 was dat bijna 12,5 miljoen euro. In 2010 is dat verlaagd naar 12,1 miljoen euro, terwijl we vorig jaar veel meer werk hadden.”

Wat gaat 2011 opleveren?
”We verlagen de personeelskosten, onze grootste kostenpost, naar 11,5 miljoen euro. De algemene kosten stijgen 1,5 procent en de pensioenpremies 2,2 procent. We begroten voor 2011 een resultaat van 880.000 euro. Het eigen vermogen moet omhoog.”

Gaan ook andere kosten omlaag?
”We proberen telers te stimuleren meer gebruik te maken van het digitale NAK-loket. De afhandeling van vragen en aanvragen via internet bespaart de NAK administratiekosten.”

De telers zullen niet blij zijn met een stijging van de tarieven.
”De pensioencrisis heeft langer geduurd dan voorzien. De pensioenen zijn sinds 1 januari 2010 verzekerd bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Daarvoor waren ze ondergebracht bij een verzekeraar en was de NAK risicodrager van de pensioenreserves. Er zijn goede jaren geweest waarbij de oude constructie de NAK een hoog rendement opleverde. Een deel van dit eigen vermogen is een aantal jaren geleden in de vorm van kortingen op de tarieven teruggegeven aan de telers. Achteraf was het beter geweest deze reserves achter de hand te houden voor de magere jaren.”

Is de nieuwe tariefsverhoging een inhaalslag?
”Wat betreft de tariefsverhoging constateer ik dat over de jaren heen de stijging lager is geweest dan de inflatie. Op de langere termijn doet de NAK het best goed.”

Beheer
WP Admin