AkkerbouwAchtergrond

Peenkwaliteit gemiddeld goed

De gemiddelde peenkwaliteit is dit jaar goed. Toch zijn er enkele partijen die vervroegd moeten worden afgezet. De markt neemt deze momenteel gemakkelijk op.

Ondanks een onregelmatig groeiseizoen dit jaar is de gemiddelde peenkwaliteit in de Nederlandse koeling goed. De stressperiodes in juni, half juli (nat) en de droge periode in augustus en september lijken geen grote gevolgen te hebben.

Net als altijd zijn er een paar uitzonderingen. Een enkele partij komt dan ook door kwaliteitsproblemen eerder op de markt. Op dit moment is er voldoende vraag om deze partijen op te nemen. Hierdoor ontstaat geen prijsdruk.

Groningen en Flevoland goed

Zeker in Groningen en Flevoland is de kwaliteit dit jaar goed. Hoewel sommigen de peen wel fysiologisch wat ouder vinden dan andere jaren. Dit geldt zeker voor partijen die onder droge omstandigheden (vaak vroeg) gerooid zijn. Hierop komen ook wat meer slijtplekken voor.

Rhizoctonia

Als er kwaliteitsproblemen zijn in Groningen en Flevoland komt dat veelal door de Rhizoctonia Solani-schimmel. Enorm groot is het probleem op dit moment nog niet. Wel zijn er partijen die vervroegd worden afgezet, overigens voor een redelijke prijs tussen €10 en €12 per 100 kilo. Opvallend is wel dat vooral op percelen met als voorvrucht aardappelen en suikerbieten deze problemen optreden. Deze gewassen fungeren als waardplant voor de rhizoctonia-schimmel.

Een andere probleem dat dit jaar voorkomt, is kromme peen en wat meer vertakkingen. Deze ‘schone tarra’ heeft geen negatieve gevolgen op de bewaarkwaliteit.

Phytophthora

In het noorden van Friesland en in Noord-Holland is de gemiddelde kwaliteit iets minder dan in Groningen en Flevoland. Problemen komen hier niet door rhizoctonia maar door de phytophtora-schimmel.

Kilo’s per kist

Het aantal kilo’s per kist is erg wisselend, het schommelt tussen 600 en ruim 700. In de kisten met wat minder kilo’s zit vaak wat meer grond. Hierdoor zal deze peen overigens wel langer bewaarbaar zijn.

Een andere verklaring voor tegenvallende kilo’s in de kist is dat het soortelijke gewicht van vroeg gerooide peen wat lager lijkt uit te vallen.

Meer lezen over het bewaren van peen»
Naar de actuele marktprijzen »

Tip

Houd peen in de gaten: Het advies is zeker dit seizoen om de peen goed in de gaten te houden. Proefspoel regelmatig een paar kisten. Worden problemen zichtbaar, zet de peen dan versneld af.

Beheer
WP Admin