AlgemeenAchtergrond

Overname Alpuro door Van Drie nog niet gemeld

De voorgenomen overname van Alpuro door de Van Drie Group is, anders dan Van Drie zelf stelt, nog niet officieel aangemeld bij de Europese mededingingsautoriteiten.

Dit meldt een woordvoerder van de Europese Commissie. Van Drie maakt de voorgenomen overname bekend op 18 november vorig jaar. In Brussel aangemelde mededingingszaken krijgen een zaaknummer. Voor de overname van Alpuro is dat er nog niet, omdat er geen officiële melding is gedaan. Dit houdt in dat de Commissie ook nog niet studeert op eventuele mededingingstechnische bezwaren.

De overname is ook niet gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). Dit hoeft volgens Van Drie niet. Veel Nederlandse kalverhouders kijken daar anders tegenaan. Met name de contractmesters vrezen na de overname te zijn overgeleverd aan de Van Drie Group, te meer omdat die in Nederland nauw samenwerkt met Denkavit.

Ook andere contractgevers hebben vaak zakelijke banden met Van Drie, met name als het gaat om de slacht van de kalveren en de afzet van het vlees.

Beheer
WP Admin