AkkerbouwAchtergrond

Overgebleven bietenzaad

Mocht er na het zaaien zaad overblijven, dan kan dat bewaard worden tot het volgende jaar. Langer bewaren is niet aan te raden.

Het beste is het zaad in de onaangebroken verpakking te bewaren. Is de verpakking aangebroken, sluit deze dan goed af. De ruimte waarin u het zaad opslaat, moet koel en droog zijn. Bewaar het dus niet op een zolder waar het heet kan worden, of in een vochtige kelder. Onder droge en koele omstandigheden zal de kiemkracht van het zaad het minst achteruit gaan. Ook zaad met een speciale voorbehandeling (voorbeelden hiervan zijn EPD (KWS), Start’Up (SESvanderHave) en Synerg’hill (Syngenta)) kunt u op deze wijze goed bewaren.

Lees hier meer.

Beheer
WP Admin