AlgemeenAchtergrond

Overgangsregeling MEP onvoldoende

De colleges van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Noord Holland hebben middels een brief minister Wijn van Economische Zaken verzocht de tijdelijke regeling MEP te verhogen dan wel aan te passen. Dit omdat de vier noordelijke provincies het beschikbare bedrag ontoereikend vinden.

De overgangsregeling heeft een budget van 270 miljoen euro. Met dit budget kunnen 18 projecten van 2kw worden gefinancierd. In Noord-Nederland zijn echter ongeveer 100 mest(co)vergistingsprojecten bekend. Ook het budget van 70 miljoen euro voor alle overige projecten die geen doorgang vinden is volgens de noorderlijke provincies ontoereikend.

Om hun protest kracht bij te zetten hebben de vier provincies samen met vertegenwoordigers van energiegerelateerde bedrijven, MKB-noord, VNO-NCW- Noord, de Biogas Belangen Organisatie en Energy Valley een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer. Dit hebben ze gedaan voorafgaand aan het debat van de Kamercommissie Economische Zaken over de afschaffing van de subsidie productie duurzame energie. In de petitie wordt de minister onder meer opgeroepen tot een ruimhartiger overgangsregeling.

Lees ook Beleidsregels tegemoetkomingsregeling MEP

Beheer
WP Admin