AlgemeenAchtergrond

Oproep Bleker geeft tegenstanders megastallen wind in de zeilen

Staatssecretaris Henk Bleker heeft vorige week opgeroepen tot een tijdelijke stop op de bouw van megastallen van meer dan 300 nge en één bouwlaag.

Bleker wil daarover in overleg met gemeenten en provincies. Hij reageerde op een motie die vlak voor de Statenverkiezingen was aangenomen in de Tweede Kamer. De komende maanden wil de staatssecretaris een maatschappelijke discussie gaan voeren over nut en noodzaak van megastallen. De tijdelijke stop waarvan Bleker rept zou dan ook moeten gelden voor de duur van die maatschappelijke discussie.

De stap van Bleker is opmerkelijk. Hij had de motie van de Tweede kamer naast zich neer kunnen leggen met het argument dat hij er niet over gaat. De ruimtelijke ordening is immers een zaak van provincies en gemeenten. Dat hij toch een uitspraak heeft gedaan en oproept tot een tijdelijke stop, tekent de situatie van dit moment. De discussie over megastallen en megabedrijven ligt op tafel.

De belangrijkste intensieve veehouderij-provincies reageren verschillend op de oproep van de staatssecretaris. Voor Noord-Brabant verandert er niets door de opstelling van staatssecretaris Bleker, verklaart de woordvoerder van gedeputeerde Ruud van Heugten. Vorig jaar hebben Provinciale Staten van Brabant al paal en perk gesteld aan de intensieve veehouderij. Er kwamen strikte regels voor de omvang van het bouwblok per bedrijf. In Brabant woedt nog wel een felle discussie over de precieze betekenis van dat besluit voor de zogenoemde lopende gevallen, de bedrijven die al voor het besluit van vorig jaar bezig waren met plannen.

Ook de provincie Gelderland reageert vergelijkbaar. De provincie kent al regels voor de maximale omvang van de bouwblokken. “We voldoen al aan de vraag van Bleker”, aldus de woordvoerder van gedeputeerde Harrie Keereweer. In Overijssel is de situatie weer anders. Gedeputeerde Piet Jansen laat via zijn woordvoerder weten de oproep van Bleker nader te willen bestuderen, alvorens te reageren. Logisch, want het beleid in Overijssel stuurt op kwaliteit en is gericht op duurzaamheid en maatschappelijke en landschappelijke inpassing, zonder dat er vanuit Zwolle meteen begrenzingen worden opgelegd aan de bouwblokomvang. Begrenzingen worden hooguit door de gemeenten opgelegd in de bestemmingsplannen. Ook Limburg heeft in de provinciale omgevingsplannen geen begrenzende maatregelen. Het beleid is op dat punt vergelijkbaar met Overijssel.

De andere provincies hebben meestal allerlei begrenzende maatregelen genomen. Uitschieter is Groningen, dat vorige week een plan aannam waarmee in grote delen van de provincie de intensieve veehouderij rigoreus op slot wordt gezet.

De oproep van Bleker geeft in ieder geval ook de verschillende belangengroepen die ageren tegen de komst van megastallen wind in de zeilen. Ze krijgen van de staatssecretaris een nieuw argument om te pleiten voor een stop op nieuwbouw van stallen. Dat argument komt naast dat van het lopende onderzoek naar gezondheidsaspecten van megastallen. In Brabant wordt bovendien met spanning gewacht op de rapportage van de commissie Van Doorn die zich buigt over de verduurzaming van de veehouderij.

Al met al is de discussie over megastallen weer volop actueel. De oproep van Bleker zet de zaak op scherp. Voor individuele veehouders die in verband met 2013 nog het een en ander moeten regelen om aan de welzijns- en milieu-eisen te voldoen kunnen het moeilijk krijgen om hun plannen te realiseren. Verplaatsing van bedrijven naar LOG’s wordt nog moeilijker.

Beheer
WP Admin