AlgemeenNieuws

Opnieuw discussie over financiering ‘Wageningen’

Wageningen – De benoeming van Bennard van Ravenzwaay als bijzonder hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie aan Wageningen Universiteit verontrust het Pesticide Action Network (PAN).

In een persbericht meldt PAN dat er sprake is van een stille overname van de Wageningse universiteit door de industrie. Het is niet voor het eerst dat vanuit actiegroepen gewezen wordt op de afhankelijkheid van Wageningen Universiteit van het bedrijfsleven.

Wageningen Universiteit is verbaasd over de aantijgingen van PAN. Volgens de universiteit kan PAN niet verrast zijn door het feit dat 30 procent van het onderzoek aan de Wageningse universiteit mede wordt gefinancierd door de industrie. “Daar zijn wij altijd transparant over. Juist omdat Wageningen Universiteit de zorgen van de samenleving over betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek onderkent en begrijpt, hechten wij zeer aan die duidelijkheid.”

Hans Muilerman van PAN zegt dat het voorbeeld in Wageningen een symptoom  is van een algemene ontwikkeling dat de onafhankelijkheid van universiteiten onderworpen wordt aan controle door het bedrijfsleven. “Het echt onafhankelijke wetenschappelijke geluid wordt steeds minder gehoord.”

Aanleiding voor de discussie is de aanstelling van Bennard van Ravenzwaay die een bijzondere leerstoel bezet in Wageningen, bekostigd door chemiebedrijf BASF. In zijn aanstellingsrede, vorige week, ging Van Ravenzwaay in op de mogelijkheden om het aantal dierproeven met ratten, muizen en vissen te beperken.

Van Ravenzwaay is niet de enig bijzonder hoogleraar. De Wageningse Universiteit kent verschillende bijzonder hoogleraren, die zitten op posities die worden betaald door organisaties en bedrijven buiten de universiteit. De bijzonder hoogleraren moeten voor hun hoogleraarschap verantwoording afleggen aan de universiteit en hun benoeming kan alleen gebeuren door de universiteit.

Volgens de universiteit kan door samenwerking met partijen in industrie en samenleving nieuwe wetenschappelijke inzichten snel tot toepassing komen in de samenleving. “Dat is ook de kern van het nieuwe topsectorenbeleid van deze regering en de werkwijze van Nederlandse universiteiten.”

Wageningen Universiteit telt meer dan 200 hoogleraren, waarvan er bijna 80 (deels) extern gefinancierd zijn. Tot de externe financiers behoren ook instituten als Alterra en het Centraal Veterinair Instituut, die vallen onder de koepel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Andere externe financiers zijn onder meer de Vlinderstichting, de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte, Veenhuizen Tulpfonds en Unesco. Aan het bedrijfsleven gelinkte financiers zijn (onder meer) de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Danone, Nestlé, Nutreco, Pepsico, Intervet, Unilever, Organon en BASF.

Beheer
WP Admin