VarkensOpinie

Ophef over MRSA-onderzoek

Goede vrijdag: een wanhopige voicemail. “Haal de weblog van de site.”

Mijn vorige weblog leidde direct tot nogal wat consternatie. Op de avond van Goede vrijdag stond Arie van Nes al meteen op mijn voicemail. Hij klonk verre van blij. Of ik de weblog zo snel mogelijk van de site wilde halen. Het was niet zijn bedoeling GD tegen het hoofd te stoten. Zoals ook op te maken is uit zijn reactie op de weblog .

Inmiddels heb ik ook een reactie van GD ontvangen. Paul Wever, sectormanager varkenshouderij, geeft aan dat het onderzoek dat GD gaat uitvoeren wel degelijk belangrijk is om op grotere schaal meer duidelijkheid te krijgen over hoeveel varkenshouders met MRSA besmet zijn. Uitslagen tot nu toe zijn van betrekkelijk kleine schaal. Uitspraken worden vaak nog gebaseerd op het gebaseerd op het eerste onderzoek onder 26 varkenshouders en nog wat gefragmenteerde onderzoeken. GD is ervan overtuigd dat een grootschalig onderzoek naar de bron, dus de varkens en varkenshouder, echt eerst uitgevoerd moet worden voordat andere kanten op gekeken wordt.

Wever ontkent niet dat een stap verder kijken, bijvoorbeeld naar oplossingsmethoden, onmogelijk is. Maar dat gebeurt dan op basis van de huidige kennis waarschijnlijk een stuk minder gericht. Een goede oplossing vinden is dan moeilijker, aldus Wever. Er zijn allerlei onderzoeksvoorstellen, maar er moesten prioriteiten gesteld worden.

De prioritering van het onderzoek is bepaald door het ministerie van LNV. Betrokken organisaties, zoals het RIVM, de Faculteit der Diergeneeskunde, GD en CIDC-Lelystad, hebben LNV daarin bijgestaan voor advies.

Varkenshouder: werk mee

Voordat er wat meer bekend is uit dit onderzoek zijn we een jaar verder. Jammer dat het zo langzaam gaat, want we willen allemaal graag een oplossing. Er rest maar een ding: werk als varkenshouder zo goed mogelijk mee aan onderzoeken die nog lopen. Hoe sneller meer bekend is over MRSA, hoe sneller er ook een oplossing wordt gevonden.

« vorige | volgende »

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin