AlgemeenNieuws

Opgestapte Coforta-telers bundelen niet volledig

Bleiswijk – De 81 opgestapte glasgroentetelers van Coforta gaan hun product bij Fresq niet gezamenlijk verkopen met Fresq-leden. Er ontstaat niet één verkooptafel en bundeling.

Dat blijkt uit een toelichting van de woordvoerder van de opgestapte telers, Thijs Jasperse. Zij hebben een gezamenlijke omzet van 216 miljoen euro.

Ondanks het uitblijven van daadwerkelijke bundeling in Fresq, denkt Jasperse dat Fresq door het nieuwe marktleiderschap een gunstige invloed zal hebben op de markt en dus op de uitbetaalprijs. “De rol van marktleider is lang vacant geweest. Dat was ooit The Greenery, maar dat heeft het laten varen.”

Het vertrek van de telers bij Coforta heeft vooral te maken met de commerciële ruimte die telers kregen van de coöperatie, bleek op de persconferentie maandagmiddag. De telers mochten los van het handelshuis geen zaken doen met supermarkten. Zij zullen zich straks wel op deze markt begeven, waardoor er op deze markt juist een speler bijkomt.

De stap van de telers om op te zeggen bij Coforta heeft niets te maken met het vertrek van directeuren dit jaar. Ook het stuklopen van samenwerkingsgesprekken binnen Coforta met partijen van buiten heeft telers niet tot de stap bewogen. Wel lijkt Ehec een rol te hebben gespeeld. “Als we een goed jaar hadden gedraaid zouden we de discussie anders gevoerd hebben”, zegt topman Philip Smits.

Volgens Jasperse heeft het model van Coforta niet gewerkt. Het belang voor handelshuis The Greenery heeft te zwaar gewogen, waarbij het telersbelang voor deze groep telers teveel is ondergesneeuwd, stelt hij. Ammerlaan en Smits weerspreken dat.

De telers waren binnen Coforta actief in vier verenigingen. “Deze vier segmenten worden in de bestaande Fresq-structuur ondergebracht. Door deze stap neemt het aantal verkooporganisaties niet af, maar dat kan veranderen.” De telers zullen hun eigen verkopers aanstellen en de hele markt benaderen. Het huidige verkoopkantoor van deze telers in Coforta, Coforta Verkoop BV, stopt waarschijnlijk vanaf 1 januari met handelen.

The Greenery verliest met het vertrek van 81 leden bij Coforta in één klap de koppositie in de productgroepen paprika en tomaat.

De coöperatie heeft naar schatting 450 hectare paprika onder zijn hoede, met het vertrek van de telersvereniging PaprikaNL moet daarvan 294 hectare afgestaan worden aan FresQ, daarmee komt het areaal op 156, waarmee The Greenery nog maar 11 procent van het Nederlandse areaal in handen heeft.

Dat landelijke areaal werd in 2010 nog geschat op 1403 hectare, in 2011 is dat licht gedaald. Met de wisseling laat The Greenery FresQ en Zon Fruit & Vegetables passeren, die na de switch van PaprikaNL respectievelijk 41 en 17 procent van het areaal vertegenwoordigen.

Ook in tomaat moet The Greenery zijn koppositie afstaan aan FresQ. Van de 1676 hectare die in 2010 geregistreerd stond, vertegenwoordigde The Greenery naar schatting 39 procent, zo’n 650 hectare. Dat is met het vertrek van telersvereniging Prominent met 222 hectare gedaald tot een totaal van 428, wat neerkomt op een marktaandeel van 26 procent.

FresQ stijgt met een totaal van 667 hectare in één klap tot 40 procent van het landelijke areaal, een flinke toename in het marktaandeel. ZON Fruit & Vegetables vertegenwoordigt met 210 hectare ongeveer 13 procent van het Nederlandse areaal.

In totaal verliest The Greenery ongeveer 600 hectare aan glasgroenten aan de concurrentie. Behalve ruim 500 hectare aan paprika en tomaat, is dat ruim 30 hectare aubergines, dat door Purple Pride geteeld wordt en 50 hectare komkommer geteeld onder het label van Green Diamonds.

Genoemde areaalcijfers zijn verkregen op basis van informatie uit de markt en ramingen van het Productschap Tuinbouw.

Beheer
WP Admin