AlgemeenAchtergrond

‘Openheid over Q-koorts vereist’

De overheid moet openbaarmaken op welke veehouderijen Q-koorts heerst.

Ook de resultaten van het tankmelkonderzoek bij melkgeitenhouders moeten worden gepubliceerd. Dat vindt PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens. De relatieve stilte slaat als een boemerang terug op de sector, vreest Waalkens.

De Kamer debatteert op 11 november met de ministers Gerda Verburg (LNV) en Ab Klink (VWS). Beide bewindslieden zijn nu in het buitenland. Het kabinet is niet voor het bekendmaken van de besmette bedrijven; dit schaadt de privacy van de ondernemers, plaatst hen nodeloos in het verdachtenbankje, en helpt niet het aantal humane besmettingen te beperken.

Beheer
WP Admin