AlgemeenAchtergrond

Onzekerheid zet de toon op zuivelmarkt

Tegenstrijdige berichten doen de ronde over de verwachtingen op de zuivelmarkt.

Onder meer de Rabobank ziet een weer aantrekkende markt, gevoed door maatregelen van een reeks landen om de import te vergroten en door berichten over een krappere beschikbaarheid van ruwvoer. Als die verwachting uitkomt, is de huidige dip van korte duur.

De zuivelhandel ziet de noteringen vooralsnog echter niet stijgen, want de vraag is zwak. De uitvoer naar Noord-Afrika loopt matig, de Russische vraag is zwak, terwijl de verwachte extra vraag vanuit Japan nog niet hard door lijkt te zetten.

Wat de handel deze weken extra moeilijk maakt, is dat veel kopers met het einde van het Europese melkquotumjaar in zicht zich afwachtend opstellen. Ze hopen op signalen over een sterk toenemende melkproductie vanaf 1 april. Of dat zo is of niet, moet eerst duidelijk worden voordat kopers van melkpoeders, wei en andere zuivelgrondstoffen zich weer laten kennen. En hoe hard de melkproductie na 1 april zal stijgen is sterk afhankelijk van het weer, de ruwvoerpositie en de krachtvoerprijzen.

Erg hard dalen de prijzen voor zuivelgrondstoffen ondertussen niet meer. De grote sprongen naar beneden lijken even voorbij, maar de poedernoteringen hebben dan ook al weer aardige klappen gehad.

Iets beter is het nog steeds gesteld op de botermarkt.

De kaasmarkt vertoont als enige nog steeds een stijgende tendens, maar bij een rustige handel.
In navolging van de zuivelmarkt als geheel is ook de spotmarkt voor rauwe melk steeds verder onder druk komen te staan. Vergeleken met een maand geleden zijn de prijzen toch met bijna 4 cent per kilo gedaald.

Prognose: afwachtende markt.