AlgemeenAchtergrond

Onzekerheid over halen van gewasbeschermingsdoelen

Het is onzeker of het doel van het Convenant gewasbescherming dit jaar wordt gehaald.

De afgelopen jaren nam de milieubelasting door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nauwelijks af.

In 2003 spraken de ministeries van LNV en Vrom met vertegenwoordigers uit de landbouwsector, de waterbranche en van Stichting Natuur en Milieu af dat de milieubelasting door middelen in 2010 met 95 procent gedaald moest zijn ten opzichte van 1998.

In 2007 was de milieulast voor het oppervlaktewater volgens het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) met 85 procent gedaald. Daarbij moet worden aangetekend dat de grootste afname al werd bereikt voor het convenant.

Sinds 2007 lijkt het middelengebruik niet afgenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg het gebruik in 2008 per hectare 6,9 kilo. In 2004 was dat nog 6,6 kilo.

“Het is en blijft spannend of het doel wordt gehaald”, zegt Peter van Boheemen, secretaris van het convenantsoverleg. Volgens hem is dat moeilijk te overzien omdat veel (onzekere) factoren een rol spelen, zoals het weer.

Beheer
WP Admin