VarkensOpinie

Ontzorgen of eigen regie?

Goedbedoeld ontzorgen vormt de grootste faalkost op het boerenerf. Eigen regie is een vereiste voor gezond rendement. Dat gaat goed, nu de discipline nog.

Op het boerenerf laten velen zich met de beste bedoelingen ontzorgen en worden ‘gewoontes’ snel overgenomen en aangehouden. Eigen regie is lang niet altijd vanzelfsprekend. We enten tegen circo en mycoplasma omdat anderen dat ook doen, we stoppen om dezelfde reden met antibiotica en gaan over op kleurtjes per stal. We bestellen voercode 320 en 488 op aanraden van de adviseur, hoewel we beiden niet weten wat er in zit. De biggen en varkens geven we mee aan de handelaar en we zijn blij met een hoge toeslag op een lage notering. Het bedrijf groeit en er komt een eerste medewerker, daarna de tweede. Het bedrijf groeit door en vervolgens wordt het tijd voor een bedrijfsleider, wellicht ook één die de kunst van ontzorgen verstaat. De bank ontzorgt de lopende rekening, zolang deze maar zwart kleurt.

Grootste faalkost

Bij dit beeld hoorde ik zelf ook vele jarenlang. Wanneer het bedrijf voldoende ontzorgd werd, had ik mijn handen vrij voor het in eigen beheer bouwen van nieuwe stallen. Sinds een paar jaar heb ik echter het bouwblok vol. Een tweede eigen locatie heb ik 15 jaar geleden verkocht en daarmee toen gelijk dat hoofdstuk afgesloten. In navolging van vele jaren varkensshowroom heb ik FarmFocus opgericht en op het rendementsdebat 2009 werd ik geconfronteerd met de grootste faalkost die ontzorgen heet.

Regisseur

Succesvolle ondernemers kenmerken zich juist door een hoge mate van eigen regie en dat is echt heel wat anders dan de baas spelen. De presentatie onlangs van Adriaan Straathof sprak wat dat betreft boekdelen. 75.000 zeugen en alle bijkomende takken runnen is alleen mogelijk wanneer er een voortreffelijke regisseur is.

Herhaling van zetten

Nu mijn bedrijfsleider vakantie heeft en tevens toe is aan een uitdaging elders is het in de stal zelf even gedaan met ontzorgen. Binnen een week zit ik er echter wel weer in en denk dan gelijk in kansen en oplossingen. Ik denk dan weer aan Straathof, die met bijna 50 keer zo veel varkens nauwelijks bedrijfsleiders kent. Hij werkt in vaste structuren, geeft 350 medewerkers hun verantwoordelijkheden, maar houdt zelf de regie. Daar kan ik binnen mijn relatief kleine toko veel van leren, een nieuwe bedrijfsleider komt er daarom niet. Ik heb waardering voor onze medewerkers die met weinigen veel werk verzetten. Naast ons Poolse echtpaar mogen er gerust nog een of twee van gelijke origine bij komen, dat beviel mij tijdens de bouw al goed, evenals nu reeds vier jaar in de stal. Een varkensstapel verzorgen is toch vooral een herhaling van zetten.

Bedrijfsresultaat centraal

We stoten zaken af. Eigen transport en externe (op)fokkerij is niet meer lonend. Aanvoer van mengvoer is verleden tijd. We kopen nog 4 procent kernvoer en verder enkelvoudige droge en natte grondstoffen. Malen en mengen doen we zelf, persen en brengen is voor ons overbodige luxe. Ik kan genieten van zelf aan het stuur draaien, mooie stalresultaten en voor minder dan twee tientjes totale voerkosten een big grootbrengen. Ik koop gemiddeld nog evenveel adviesuren in, maar dan specialistisch en altijd met ons bedrijfsresultaat centraal. De samenwerking met medewerkers, dierenarts en voeradviseur verloopt zo prima. Heel goede tips komen ook van collega-varkenshouders binnen de clusters. Mijn medewerkers vermoei ik niet langer met adviezen die alleen tot doel hebben hypegevoelige bedrijfsbenodigdheden te slijten. Tegen alle mode in spenen ze al weer lange tijd twee keer per week en kennen zo een gelijkmatige arbeidsfilm. Het geeft rust in de stal en op de parkeerplaats.

Het komt aan op discipline

Nu het met de eigen regie goed verloopt, komt het aan op discipline. Voor mij een lastige, de mooie resultaten moedigen echter aan om vast te houden. Mijn vrouw heeft gelukkig een ijzeren discipline en werkt nauwgezet. Samen moeten we dan toch een heel eind kunnen komen.

Bron: Farm Focus

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin