RundveeNieuws

Ontmanteling productschappen van start

Zoetermeer – De zes agrarische productschappen brengen per 16 oktober hun medebewindstaken en het daarmee samenhangende personeel onder in een gemeenschappelijke organisatie. Dat is een eerste stap in de ontmanteling van de productschappen.

Bij de start van het nieuwe EU-jaar start de zogenoemde Gemeenschappelijke Medebewindsorganisatie onder leiding van de nog aan te stellen manager. Deze krijgt voor alle medebewindstaken mandaat van alle voorzitters van deelnemende organisaties ten aanzien van het organisatiebeleid, het personeelsbeleid, de toepassing van arbeidsvoorwaarden en het financieel beheer van de organisatie. Hij krijgt ongeveer de helft van alle medewerkers van de deelnemende productschappen onder zich. In de wandelgangen circuleert de naam Addy Risseeuw voor deze functie. Hij is de huidige kwartiermaker voor de samenwerking.

De oprichting van de nieuwe organisatie vloeit voort uit de wens om de kwaliteit van het medebewind op peil te houden ondanks de sterke afslanking van de productschappen die al gaande is. Door efficiënte inzet van mensen en middelen zijn die taken volgens de inschatting van de besturen van PZ, HPA, PVV, PPE, PT en Productschap Vis ondanks de afslanking goed uit te voeren.

De oprichting loopt vooruit op de definitieve invulling van de productschappen en bedrijfsschappen. Het besluit daarvoor wordt pas eind 2012 verwacht. Het PZ en de andere productschappen zetten in op vorming van één nieuw openbaar lichaam voor het uitvoeren van hun publieke taken. Dat betekent dat in twee tot drie jaar tijd veel wetgeving moet aangepast. Dat zal uiteindelijk leiden tot een organisatie met zo’n 300 fte terwijl de productschappen er nu nog 600 tellen. De reorganisatie zal pas in 2013 starten. De kosten daarvan komen voor rekening van de huidige productschappen volgens de verdeelsleutel waarin het aantal ingebrachte fte’s een rol speelt. De reserves zullen toegekend en bestemd worden aan de verschillende inbrengende sectoren, aldus PZ-voorzitter Kees Wantenaar.

Beheer
WP Admin