AlgemeenNieuws

Onderzoeksraad gaat risico’s vleessector onderzoeken

Den Haag- De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de risico’s in de vleessector. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de recente incidenten met paardenvlees dat als rundvlees werd verkocht en de aflatoxine in veevoer.

Het onderzoek richt zich op de veiligheidsrisico’s binnen de primaire productie en in de andere schakels van de vleesketen. Hierbij zal de basis van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de landbouwkwaliteitswet aan de orde komen. Ook wordt gekeken hoe de overheid en de sector met de recente incidenten zijn omgegaan.

De NVWA is nu nog bezig met een terughaalactie van vlees dat via vleesbedrijf Willy Selten uit Oss is verkocht.  Tot woensdag zijn van 85 van de 132 afnemers gegevens bekend bij de NVWA. De bedrijven hebben gemeld hoeveel vlees zij van Selten hebben afgenomen, waarin het vlees is verwerkt en aan welke afnemers deze producten zijn geleverd. Bij 43 van deze afnemers concludeert de NVWA op basis van de houdbaarheidsdatum dat de producten niet meer op de markt zijn. Dertig afnemers hebben de procedure om de producten van de markt te halen ingezet. Zij hebben hun producten in totaal bij 368 afnemers geleverd. Bij 69 van deze groep kreeg de NVWA te horen dat de producenten niet meer op de markt zijn. Van de overige afnemers heeft de NVWA geen informatie ontvangen. De NVWA gaat deze bedrijven bezoeken.

Van de 50.000 ton vlees die volgens Selten is geleverd, is 23.000 ton op de Nederlandse markt terecht gekomen. De verwachting is dat het merendeel van dit vlees niet meer op de markt is. De NVWA heeft 1.500 ton vlees uit koel- en vrieshuizen in bewaring genomen.

Het ministerie gaat vooralsnog niet over tot het openbaar maken van winkels waar het vlees te koop is.  “Levensmiddelenexploitanten moeten consumenten alleen informeren als er sprake is van een direct gevaar voor de volksgezondheid”, meldt het ministerie. Volgens privacy-wetgeving mag de NVWA de namen van betrokken ondernemers alleen openbaar maken na toestemming van deze ondernemers. Afnemers van het vlees van Selten die niet meewerken aan de terugroepactie zijn in overtreding. De NVWA neemt hier maatregelen, waarbij de namen van de bedrijven ook openbaar gemaakt mogen worden.

Beheer
WP Admin