AlgemeenAchtergrond

Onderzoek naar verhoging rijstproductie

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan samen met collega’s uit de Verenigde Staten en de Filipijnen onderzoeken hoe de rijstproductie met 70 procent kan toenemen.

Die enorme stijging moet in 2025 zijn gehaald, omdat rijst naar verwachting halverwege deze eeuw het hoofdvoedsel is voor 4,6 miljard mensen. Nu leven circa 2,4 miljard mensen voornamelijk van rijst.

Het Wageningse onderzoek richt zich op motieven van rijstboeren om nieuwe teeltmethoden wel of niet te gebruiken, op de communicatie tussen de rijstproducenten onderling en op de contacten tussen boeren en (overheids-)organisaties die zich met de teelt van rijst bezighouden. De Bill & Melinda Gates Foundation steunt het internationale onderzoek financieel, zo is vandaag bekendgemaakt.

Er bestaat een systeem om de rijstproductie duurzaam te intensiveren, het zogenoemde System of Rice Intensification (SRI). Het SRI omvat teeltmethoden die afwijken van de traditionele manier op het gebied van waterverbruik, grondbeluchting, mestgebruik en plantwijze. Overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) promoten dit SRI sterk, maar de manier waarop verschilt nogal, aldus de Wageningse onderzoekers.

Het onderzoek moet onder meer aan het licht brengen wat het effect van SRI is onder verschillende omstandigheden. Zo is klimaat, maar ook de sociaal-economische opbouw van een land belangrijk, net als de ecologie. De onderzoekers hopen ook een antwoord te vinden op de vraag hoe de productie drastisch omhoog kan, terwijl beschikbaar land, water en arbeid zullen afnemen.

Beheer
WP Admin