AlgemeenNieuws

Onderzoek naar vergassing natte biomassa

Leeuwarden – Een samenwerkingsverband van drie bedrijven heeft de mogelijkheid onderzocht om natte biomassa te vergassen. Zo zou nat bio-afval als dikke fractie van rundveedrijfmest, gft-afval, waterzuiveringsslib en berm- en natuurgras dat niet verbrand kan worden om energie op te wekken, toch verwerkt kunnen worden tot duurzame energie.

Het samenwerkingsverband bestaat uit twee Friese melkveehouders en technologieontwikkelaar en –leverancier Sparqle International en voerde een haalbaarheidsstudie uit samen met landbouw- en energieadviesbureau Buizer Advies. Doel van de studie was om inzicht te krijgen in welke producten verwerkt kunnen worden, op welke schaal dit kan gebeuren, hoe de logistiek en opslag geregeld kan worden, de wet- en regelgeving, de afzet van de energie en het bedrijfseconomisch rendement.

Centraal in de studie staat het SK (super kritisch) Waterproces. Door middel van dat proces wordt waterstofrijk brandbaar gas gewonnen uit natte biomassa. Het vergassen is gedemonstreerd in een laboratoriumopstelling. De bedrijven bouwen nu een proeflocatie waar 200 liter zogenoemde slurrie verwerkt kan worden tot groen gas van 200 kWth. Het co-product CO2 kan worden gescheiden, eventueel als vloeibaar gas, dat transporteerbaar is en onder meer kan worden gebruikt in kassen.

Uit het restwater dat overblijft na het vergassingsproces kunnen volgens de bedrijven mineralen van de biomassa worden teruggewonnen, zoals fosfor.

Volgens Bertus Buizer van Buizer Advies zouden in 2020 alle natte biomassareststromen in Nederland door middel van het SK Waterproces in bijna 20 procent van de nationale energiebehoefte kunnen voorzien. Hij noemt de resultaten dan ook veelbelovend.

De haalbaarheidsstudie werd mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De subsidies voor het project kwamen uit het Pop (Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013).

Beheer
WP Admin