AlgemeenAchtergrond

Onderzoek naar schappen afgerond

Het onderzoeksinstituut EIM zal het onderzoeksresultaat naar activiteiten van de zeventien Nederlandse schappen (bedrijfs- en productschappen) volgende week overdragen aan de beoordelingscommissie.

Deze commissie Jorritsma, ook wel commissie van wijzen genoemd, moet een advies aan het kabinet formuleren over de toekomst van de schappen.

Dat bleek donderdag tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Tuinbouw. ZLTO-bestuurder Tiny Aerts gaf aan zich ongemakkelijk te voelen bij het proces waarbij tegelijk wordt gewerkt aan samenwerking tussen schappen en er nog geen politiek besluit is over de toekomst van de schappen.

Waarnemend-voorzitter Bart Bruggeman stelde dat in recent overleg met staatssecretaris Henk Bleker is afgesproken dat forse investeringen voor de nieuwe schappenorganisatie uitblijven totdat duidelijkheid is over de toekomst.

Volgens de jongste plannen gaan tien schappen straks samen, waarbij 30 procent van de volledige arbeidsplekken in de back office vervallen. Een nieuwe gezamenlijke werkorganisatie voor uitvoering van medebewindstaken moet een besparing van arbeidsplaatsen opleveren van 10 procent.

Tijdens de bestuursvergadering stelde Willem Baljeu namens Frugi Venta te betwijfelen of een samengaan wel daadwerkelijk tot kostenbesparingen leiden. Forse investeringen in nieuwe ICT of gebouwen liggen hoger dan de besparingen op arbeid, verwacht hij. Volgens Bruggeman moet een heldere kostenanalyse duidelijkheid geven bij het geplande samenwerkingsbesluit op 29 juni.

Beheer
WP Admin