PluimveeNieuws

Onderzoek naar papegaaienziekte bij pluimvee

Lelystad – Het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR gaat onderzoeken of psittacose-besmettingen (papegaaienziekte) bij pluimvee voorkomen. Het onderzoeksinstituut heeft samen met regionale gezondheidsdiensten (GGD), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een onderzoeksvoorstel gedaan.

Psittacose is een van dier op mens overdraagbare bacteriële infectieziekte (zoönose) die griepachtige verschijnselen veroorzaakt of in ernstige gevallen longontsteking. Besmetting gaat via de lucht.

Besmette vogels kunnen last hebben van benauwdheid, oogontsteking en diarree. Vogels die niet ziek lijken, kunnen de bacterie wel uitscheiden en de bacterie kan lang overleven en besmettelijk blijven in het milieu. In Zweden is een geval beschreven waarbij de besmetting van mens op mens werd overgebracht, maar dat is uitzonderlijk.

Het RIVM heeft vorig jaar gemeld dat er een mogelijke aanwijzing is dat de pluimveedichtheid in een gebied in relatie staat tot het aantal psittacose-patiënten. Er jaarlijks tussen de 25 en 85 meldingen van de ziekte bij mensen, maar dat is waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijk aantal besmettingen, zegt het RIVM. De NVWA stelt dat er jaarlijks mogelijk duizend mensen besmet worden, van wie er driehonderd een longontsteking krijgen. Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband met de pluimveehouderij aangetoond.

Recent onderzoek in Belgische slachterijen heeft aangetoond dat de bacterie daar wijd verbreid is onder kalkoenen en kippen. In Nederland zijn er geen gegevens beschikbaar over besmettingen in de commerciële pluimveehouderij. Bij siervogels is de schatting dat 20 procent in Nederland besmet is.

Beheer
WP Admin