VarkensOpinie

Onderbouwd inenten

Biggen worden massaal gevaccineerd. Dat is vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt niet houdbaar.

Biggen worden steeds vaker gevaccineerd. In totaal worden jaarlijks zo’n 40 miljoen vaccinaties gegeven. Drie vierde deel van de Nederlandse biggen wordt geënt tegen het circovirus, de helft van de dieren krijgt een vaccin tegen mycoplasma. Van alle biggen wordt verder nog 10 tot 15 procent geënt tegen PRRS. De hoge vaccinatiegraad vertaalt zich in hogere gezondheidskosten op zeugenbedrijven. Reken maar na: het vaccineren tegen circo en mycoplasma kost €2,5 × 28 biggen = €70 per zeug. Tel daarbij de entingen voor de zeug tegen parvo, vlekziekte en PRRS op en de totale entkosten bedragen al snel €110 per zeug per jaar. Dan is er nog geen geld uitgegeven aan advies van de dierenarts of antibiotica. Het is dus geen wonder dat Agrovision steeds hogere gezondheidskosten registreert. Waarschijnlijk ook nog eens een forse onderschatting van de werkelijkheid. Vaak worden gezondheidskosten pas later of niet correct in de boeken gezet.

Dat de gezondheidskosten fors oplopen is zorgelijk. Op de eerste plaats vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Een voerwinst die €100 lager ligt als gevolg van een fikse rekening van de dierenarts zet de marge gelijk fors onder druk. Op bedrijven waar dit speelt wordt het waarschijnlijk niet altijd direct herkend. Hoge gezondheidskosten sluipen er vaak langzaam in. Op lange termijn is het niet houdbaar.

Ook speelt hier nadrukkelijk een maatschappelijk aspect. Het valt niet uit te leggen dat de diergezondheid alleen op peil is te houden met een structurele inzet van vaccins. Hiermee wordt de kern van het probleem vaak niet aangepakt. Verschillende varkenshouders bewijzen dat door goed management en hygiëne de inzet van vaccins fors kan worden beperkt. Dit laat onverlet dat vaccineren een goed instrument is om naar een hogere gezondheidsstatus toe te werken of om incidentele problemen de kop in te drukken. Daarnaast zijn er afnemers die eisen stellen op dit punt. Zet vaccins dan wel bewust en goed onderbouwd in.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin