AlgemeenAchtergrond

OM pakt uitbuiting meer aan

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vaker optreden tegen uitbuiting van personeel in de land- en tuinbouw.

Dat blijkt uit het eindverslag van het Interventieteam Champignons, een samenwerkingsverband van verschillende overheidsinstanties.

Het speciale inspectieteam heeft misstanden in de champignonsector onderzocht en wijst in zijn verslag op een recente uitspraak van de Hoge Raad waaruit blijkt dat voorvallen eerder gerekend kunnen worden tot uitbuiting. Dat betekent dat sneller tot een strafzaak gekomen wordt. Zo heeft het Functioneel Parket van het OM een officier van justitie benoemd die speciaal belast met uitbuiting en mensenhandel, aldus het interventieteam.

De samenwerkende diensten concluderen verder dat LTO op dit moment geen macht heeft om tegen de misstanden op te treden. Deels heeft de organisatie dit zelf laten zitten door geen cao af te sluiten. De misstanden met buitenlands personeel zijn vooral geconstateerd bij grote bedrijven die geen lid zijn van LTO. LTO kon gisteren niet reageren.

Het Interventieteam Champignons heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de bestrijding van criminaliteit in de land- en tuinbouw.
Zo kwamen dit jaar in de tuinbouw onder meer fraude, illegale werknemers en/of uitbuiting aan het licht in het Westland en Limburg.

Beheer
WP Admin