AlgemeenAchtergrond

Obama’s zorgstelsel stap dichterbij

Het voorstel van de Amerikaanse president Barack Obama om het Amerikaanse zorgstelsel drastisch te hervormen, is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van het parlement in Washington stemde gisteren in met het wetsontwerp (220 tegen 215).

Obama wil er onder meer voor zorgen dat nagenoeg alle burgers kunnen beschikken over een zorgverzekering. Hij beschouwt het als zijn belangrijkste doel wat zijn binnenlands beleid betreft. Tegenstanders, onder wie ook partijgenoten van de Democratische president, zien in de hervormingen te veel overheidsbemoeienis.

Het plan geldt als de grootste ingreep in het Amerikaanse zorgsysteem in vier decennia. Nu moet de Senaat van het Congres zich nog over een vergelijkbaar wetsvoorstel buigen. Een stemming wordt op zijn vroegst in december verwacht. Bij goedkeuring worden de plannen van Huis en Senaat op elkaar afgestemd en nog een keer aan de kamers voorgelegd.

Obama had voor de stemming in het Huis nog een allerlaatste poging gedaan de afgevaardigden te winnen voor zijn plannen. Hij sprak achter gesloten deuren zijn Democratische partijgenoten toe.

“Ik dring er bij de Congresleden op aan om er te staan, om de roep van de geschiedenis te beantwoorden en voor hervorming van de gezondheidsverzekering te stemmen”, zei de president later vanuit het Witte Huis.

Beheer
WP Admin