AlgemeenAchtergrond

NVM: grondprijs vorig jaar 7 procent hoger

De gemiddelde grond­prijs is in 2008 met bijna 7 procent gestegen naar gemiddeld 39.000 euro per hectare.

Een record, zo meldt de vakgroep Agrarisch en Landelijk vastgoed van de Neder­landse Vereniging van Makelaars (NVM). De prijsstijging heeft met name in de eerste helft van 2008 plaats­gevonden. In de tweede helft van het jaar is de prijs gestabiliseerd.

”De tendens van dalende grond­prijzen zoals het Kadaster vorige week meldde, herkennen wij niet”, aldus vakgroepvoorzitter Harry Boertjes van de NVM.De verschillen in grondprijzen per regio werden de afgelopen ja­ren kleiner, maar zijn nu stabiel. Grondprijzen in de noordelijke provincies variëren van 25.000 tot 40.000 euro per hectare, terwijl in het Oosten 30.000 tot 50.000 euro per hectare wordt betaald.

In de drie zuidelijke provincies ligt het prijsniveau tussen de 40.000 en 60.000 euro, terwijl in de regio West, inclusief Utrecht en Flevo­land, 35.000 tot 55.000 euro per hectare wordt betaald.

Voor het komende jaar ver­wacht de NVM stabiele prijzen. ”Er zijn geen aanleidingen een daling van de prijzen te verwach­ten. In de landbouw is nauwelijks effect van de kredietcrisis te mer­ken. Ondernemers die door wil­len, blijven geïnteresseerd om grond te kopen. Ook banken zijn bereid de grondgebonden land­bouw te financieren, omdat de landbouw in deze tijd een van de meest zekere sectoren is om in te investeren”, aldus Boertjes. Ex­terne kopers op de grondmarkt, zoals projectontwikkelaars, zijn op dit moment vrijwel niet actief op de grondmarkt.

Beheer
WP Admin