AlgemeenOpinie

Nu de Brabanders weer

De Limburgse boeren trekken zich niets aan van afspraken en nu blijkt dat onze Brabantse vrienden het niet beter doen. Volgens berichten in de pers houdt meer dan de helft van de veehouders zich niet aan de regels.

Ze hebben geen vergunning, of handelen in strijd met de vergunningvoorschriften. Luchtwassers zijn er soms niet en als ze er wel zijn staan ze uit.

Peter Brouwers van de ZLTO heeft een interessant rekensommetje gemaakt: er zijn 627 bedrijven gecontroleerd; bij 276 bedrijven daarvan betrof het lichte overtredingen; 56 bedrijven begingen een zware overtreding en tegen 38 bedrijven is opgetreden; aangezien er in totaal 6.800 bedrijven zijn ging het dus maar om 0,50 procent van de veehouderijen. Als je zo rekent, valt het inderdaad wel mee (ook al zou een correcte berekening op 0,56 procent uitkomen). Volgens deze methoden berekend maakt 98 procent van de Nederlanders nooit een verkeersovertreding.

Voor de Brabantse veehouderij geldt echter: als je alleen de overtredingen waartegen is opgetreden meetelt en je het onderzoek representatief mag achten, gaat het toch om ruim 6 procent van alle bedrijven. Misschien nog niet zoveel als in de pers wordt gemeld (‘meer dan de helft’), maar dat bericht klopt wel als je alle overtredingen, ook de lichte, meetelt: bijna 53 procent.Er is dus eigenlijk geen reden om de zaak te bagatelliseren.

De conclusie is dat overheden in een papieren werkelijkheid leven. En dan bedoel ik niet wat Peter bedoelt als hij wijst op de grote milieuwinst die de afgelopen jaren is geboekt. Die winst kon dan namelijk nog wel eens tegenvallen. Hele computerprogramma’s worden ingericht op die papieren werkelijkheid. Gesuggereerd wordt dat op twee decimalen te berekenen valt wat de depositie van een veehouderij op een natuurgebied op 10 kilometer afstand is. En dan hoeft er maar zo’n Brabander even de luchtwasser uit te zetten of er klopt helemaal niets meer van. Hup, weer een korstmosje uitgestorven.

Begin dus maar eens met strikt te handhaven. Daar ben ik het dan wel weer met de ZLTO eens.

Beheer
WP Admin