AkkerbouwAchtergrond

Nu China nog meekrijgen

In een voormalige silo aan de Maaskade in Rotterdam vierde de ronde tafel voor verantwoorde soja (RTRS) zijn eerste feestje: de aanvoer van 85.000 ton gecertificeerde soja van het Braziliaanse bedrijf Grupo André Maggi. Deelnemers aan het initiatief zetten bij de gelegenheid meteen kanttekeningen: het is een eerste stapje op een lange weg.

Gecertificeerde duurzame soja is tot stand gekomen onder min of meer gecontroleerde omstandigheden, waarbij standaarden zijn aangelegd voor onder meer behoud van biodiversiteit, verantwoord milieubeleid, goede landbouwpraktijk, respecteren van arbeidsomstandigheden en respect voor de belangen van de lokale bevolking.

Niet iedereen vindt duurzame soja ook echt duurzaam. Aseed, Friends of the Earth, Platform Aarde Boer Consument zijn enkele van de organisaties die de ronde tafel als een dekmantel zien waaronder grote handelspartijen als ADM en Cargill zich voorzien van een duurzaam etiket. “Het is een typisch voorbeeld van consumentenbedrog. De invoer van soja voor de intensieve veehouderij is van zichzelf al niet duurzaam”, zegt Nina Holland van Corporate Europe Observatory, een van de groepen die samenwerkt met FOE en Aseed.

De standaarden van de RTRS zijn niet meer dan een set van afspraken waarover de partijen het eens konden worden, zegt directeur Agustin Mascotena van de RTRS. En wat nu de standaard is, zal over vijf jaar niet meer voldoen.

Mascotena is blij met de eerste twee gecertificeerde bedrijven. Beide horen tot de Braziliaanse Grupo André Maggi. Het ene teelt genetisch gemodificeerde soja, het andere nog-GMO-soja. In totaal gaat het om 220.000 ton soja, amper de helft van wat Unilever jaarlijks koopt.

Het is van de belang de de omvang van de productie nu toeneemt, alleen dan kan de RTRS ook echt als een standaard gaan werken. In Argentinië en Paraguay worden op dit moment bedrijven gecertificeerd. Maar nog veel belangrijker is dat landen als de Verenigde Staten, India en niet te vergeten China gaan meedoen.

China is verreweg de grootste importeur van soja (Nederland de tweede) en is bovendien zelf ook een belangrijke producent. Het is ook in het belang van China zelf om de RTRS standaarden toe te passen, zegt Gert van der Bijl van Solidaridad. De ontwikkelingsorganisatie is in China met de producentenorganisatie in gesprek.

Volgens hem moeten bedrijven hun eigen toekomst veilig stellen door duurzame productie.
Roel Nieuwenkamp van het directoraat voor de Buitenlandse Economische betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie beaamt het belang van de Chinese betrokkenheid. “Nu moet er kritisch volume ontstaan. De overheid speelt daar geen andere rol in dan te helpen bij het mogelijk maken van de afspraken. Wij hebben er tonnen in gestoken, maar wij kunnen als overheid de Chinezen niet overtuigen. Het handelsbeleid is een ineffectief instrument om duurzaamheid te bereiken. Daarom trekken we geld uit voor dit soort initiatieven.”

Beheer
WP Admin