AlgemeenAchtergrond

Normen voor onttrekkingen en eigen gebruik

In de landbouwnormen zijn ook afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van onttrekkingen en eigen gebruik van de meest voorkomende agrarische producten.

Deze onttrekkingen en het eigen gebruik vormen een correctie op de berekening van de winst. Verder wordt er ingegaan op het privé-gedeelte van de kosten van verwarming, overige energie, accountants en het houden van paarden.

Het eigen verbruik van de “eigen” producten is voor het jaar 2009 op de volgende bedragen vastgesteld.

Product Norm

Melk: Algemeen: € 21,73 (€ 20,50) per persoon

Bij betaling superheffing: nihil

Eieren: € 6,38(€ 6,02) per persoon

Aardappelen: € 5,97 (€ 5,63) per persoon

Groenten geteeld onder glas: Bij één teelt: € 9,08 (€ 8,57) per persoon

Bij diverse teelten tegelijkertijd: € 18,15 (€ 17,12) per persoon

Fruit: € 21,00 (€ 19,81) per persoon

Snijbloemen geteeld onder glas: € 31,76 (€ 29,96) per huishouden

Vleeskuikens: € 1,64 (€ 1,55) per stuk

Slachtkippen (leghennen): € 0,56 (€ 0,53) per stuk

Vleeskalkoenen: Gewicht x dagprijs

Indicatie gewicht: hennen 9,8 kg; hanen 19,5 kg

Vleeskuikenouderdieren: Gewicht x dagprijs

Indicatie gewicht: 3,8 kg

Vleesvarkens: Waarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)

Als geen gewicht bekend is: €125,10 (€118,02) per varken

Rundvee: Waarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)

Als geen prijs bekend is: € 2,47 (€ 2,33) per kg geslacht gewicht

Vleesstieren: Waarde volgens slachtafrekening (gewicht x dagprijs)

Als geen prijs bekend is: €3,28 (€3,09) per kg geslacht gewicht

Paarden: Paarden die hobbymatig worden gebruikt, worden aangemerkt als privé-vermogen. Als een paard tot het privé-vermogen behoort, worden kosten van dekgelden, verzekering, paardenbrok, ruwvoer, dierenarts, et cetera als privé-kosten aangemerkt.

De volledige tekst van de landbouwnormen is 2009 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin