AkkerbouwOpinie

Normen Veldleeuwerik

Het keurmerk van Stichting Veldleeuwerik zegt niets over de kwantitatieve duurzaamheid van een product.

Veldleeuwerik is een mooi uithangbord voor de akkerbouw. Producten met het stempel van Stichting Veldleeuwerik zijn duurzaam geteeld. Dat klink mooi, maar wat 
betekent het concreet? Kun je stellen dat producten met het Veldleeuwerik-keurmerk altijd milieuvriendelijker zijn geteeld dan andere producten? Nee. Of dat ze altijd klimaatneutraler zijn geteeld? Ook niet.

Het enige wat je kan stellen, is dat de Veldleeuwerik-telers werken aan verduurzaming van hun bedrijf. De kracht van Veldleeuwerik is de marketing richting consument. 
Met Veldleeuwerik heeft de akkerbouw een mooi verhaal naar de buitenwereld en consument over duurzaamheid van de sector. De sector kan zeggen dat het serieus 
bezig is de teelt te verduurzamen, en kan dat tonen.

Het manco van Veldleeuwerik is dat het telers individueel beoordeelt, maar dat er geen concrete normen aan zijn verbonden. Veldleeuwerik-deelnemers moeten elk jaar diverse punten op hun bedrijf verduurzamen. De voorloper, die bijvoorbeeld al zonnepanelen op het dak heeft, geïntegreerd werkt, een phytobak heeft om restmiddel uit de spuit in op te vangen en gebruik maakt van diverse beslissingsondersteunende adviessystemen, zal moeite hebben om zijn bedrijf nog verder te verduurzamen. Het kan zijn dat hij niet aan de Veldleeuwerik-voorwaarden voldoet, terwijl een ‘knoeier’, die eenvoudig zijn te intensieve bouwplan verruimt van een 1 op 3-rotatie naar een 1 op 4-rotatie dat wel doet. Zowel de gewassen van de voorloper als van de achterblijver krijgen het keurmerk Veldleeuwerik, terwijl de één veel duurzamer teelt dan de ander. Het Veldleeuwerik-keurmerk zegt dus niets over de kwantitatieve duurzaamheid van het product, zoals een Demeter- of Skal-keurmerk dat wel doet. Het invoeren van concrete eisen waaraan Veldleeuwerik-deelnemers moeten voldoen, zou het verhaal van Veldleeuwerik richting de consument nog sterker maken.

Martijn Knuivers, redacteur

Beheer
WP Admin