PluimveeAchtergrond

Nop stapt uit overleg vleeskuikenrichtlijn

Omdat het ministerie van ELI zich niet houdt aan de in de Stuurgroep Vleeskuikenrichtlijn gemaakte afspraken, stapt de NOP uit de Stuurgroep.

In de stuurgroep, waarin het ministerie van ELI, het PPE, De NOP en Nepluvi samenwerken, was eind januari vastgelegd dat er nader onderzoek zou komen naar de korting van 1,7 procent op het hokoppervlak. Dit omdat daar in de EU-landen verschillend mee wordt omgegaan. In de brief die van staatssecretaris Bleker 11 februari aan de Tweede Kamer stuurde, wordt daarnaar op geen enkele wijze gerefereerd.

NOP-voorzitter Wolleswinkel voelt zich daarom geschoffeerd. ,,Ik voel me niet serieus genomen”, aldus Wolleswinkel. ,,Ik ben altijd bereid aan tafel te gaan zitten, maar dan wel met als uitgangspunt respect voor elkaars posities. Juist vanwege de gevoeligheid van dit onderdeel van de invoering van het Vleeskuikenbesluit heb ik geen enkel begrip voor de wijze van formuleren in de brief van de staatssecretaris.”
Daarom is hij donderdag 17 februari uit het overleg gestapt. ,,Pas als er weer onderdelen van het ook door ons ondertekende Afsprakenkader aan de orde zijn, zijn wij bereid vervolgoverleg binnen de Stuurgroep te overwegen.”
De NVP stapte eerder al uit het overleg.

Beheer
WP Admin